Onderzoek naar het centrum en de leefomgeving

Wat vindt u van ons dorpscentrum, de leefomgeving en hoe u van de ene naar de andere plek in het dorp kunt gaan? Wij horen het graag.

Vult u de vragenlijst in?

In de vragenlijst kunt u uw mening geven over stellingen als:

  • In het centrum is er veel te weinig plek voor het parkeren van fietsen.
  • Er mag iedere week wel een evenement of activiteit in het centrum zijn.
  • Het openbaar groen in de buurt is helemaal in orde.
  • Het kost veel tijd om binnen Alblasserdam op het werk of bij de winkels te komen door het verkeer.

Samenlevingsagenda

In de samenlevingsagenda heeft het college van burgemeester en wethouders opgenomen dat ze de beleving van het centrum wil vergroten. Ook werken we aan een mooiere en fijnere leefomgeving. Onder andere door deze vragenlijst en later onderzoek willen wij weten hoe u hierover denkt en of dat in de loop van de tijd verbetert.

Wij horen graag vaker uw mening

De inbreng van onze inwoners vinden wij erg belangrijk. In Alblasserdam hebben we een bewonerspanel die we een paar keer per jaar een digitale vragenlijst toesturen over bijvoorbeeld hun buurt of woonomgeving. U kunt per onderwerp bepalen of u wilt deelnemen. Meldt u zich ook aan? Dan kunt u uw mening laten gelden en helpt u mee om Alblasserdam steeds mooier te maken, passend bij de behoefte van de inwoners. Meer informatie vindt u op de website van het onderzoekscentrum. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Dam