Informatiebijeenkomst aardgasvrij wonen in Alblasserdam

Op maandag 17 juni is er een bijeenkomst over aardgasvrij wonen in cultureel centrum Landvast in Alblasserdam. Hier krijgen inwoners meer informatie over hoe we stapsgewijs over gaan op nieuwe energiebronnen voor verwarmen en koken en wat zij zelf kunnen doen.

Aanwezig zijn de gemeente, het Regionaal Energieloket, energieleverancier HVC, vrijwilligersorganisatie Drechtse Stromen en woningcorporatie Woonkracht10. De bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Energieakkoord

In het Energieakkoord Drechtsteden is afgesproken dat Alblasserdam en de regio in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken gaan alle huizen en gebouwen die nu nog gebruik maken van aardgas over op andere, nieuwe duurzame energiebronnen. Tijdens de bijeenkomst legt de gemeente uit hoe zij zich voorbereidt op de overgang naar aardgasvrij. Vervolgens licht het Regionaal Energieloket toe welke stappen kopers en huurders het beste kunnen zetten als zij aan de slag willen met energie besparen, energie opwekken of aardgasvrij wonen. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld een warmtenet, isoleren, koken op inductie en energie opwekken. Vanaf 20.30 uur kunnen inwoners met de diverse aanwezige partijen in gesprek.

Voorbereiding

Het aardgasvrij maken van het dorp vergt voorbereiding. Wethouder Arjan Kraijo: "2050 lijkt nog ver weg, maar we moeten nu al voorbereidingen treffen. Dit doen we als gemeente niet alleen; we werken daarin samen met woningeigenaren, gebouweigenaren en andere partners om te bekijken welke alternatieven voor aardgas het best passend zijn. Ik hoop dat onze inwoners de kans aangrijpen om nu al betrouwbare informatie te krijgen tijdens onze informatiebijeenkomst."

Andere bijeenkomsten

Inwoners die op 17 juni niet in de gelegenheid zijn, kunnen in het najaar terecht op een tweede bijeenkomst over dit onderwerp. De gemeente publiceert te zijner tijd meer informatie op de pagina over aardgasvrij. Voor bedrijven is er op 19 juni een informatiemarkt energietransitie met diverse workshops over onder andere energiebesparing, alternatieven voor vervoer en energie opwekken.