Geef uw mening over speelplekken in Alblasserdam

Wat vinden u en uw kinderen belangrijk op het gebied van buiten spelen? Zijn er genoeg speelplekken? Hoe kunnen ze nog leuker gemaakt worden? Aan wat voor soort speelplekken hebben uw kinderen behoefte? Wij horen het graag.

Wilt u en/of uw kind(eren) deze vragenlijst invullen? Dat kan tot en met zaterdag 27 juli.

Speelruimtebeleidsplan

De uitkomsten van de vragenlijst nemen wij mee in het nieuwe speelruimtebeleidsplan. Het bestaande plan komt uit 1995 en gaan we tegen het licht houden. De inbreng van inwoners, jong en oud, is daarin heel belangrijk. Naast de vragenlijst gaan wij ook via de scholen in overleg met kinderen en vragen we advies van stichtingen en andere partners. In het plan komt een centrale visie en speerpunten voor de komende 15 jaar. Ook nemen we er een budget in op om de plannen daadwerkelijk uit te voeren. Het doel is om het plan in het najaar van 2019 door het college en de gemeenteraad te laten vaststellen zodat we in 2020 de eerste resultaten buiten zichtbaar kunnen maken.

Speeltuin