College: iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam heeft de gemeenteraad een brief gestuurd waarin een toelichting wordt gegeven op de ophef die is ontstaan naar aanleiding van een twitterbericht van wethouder Peter Verheij over de Nashville-verklaring. In de brief benadrukt het college het fundament dat de Grondwet legt onder onze samenleving.

Het college ziet daarin het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 onlosmakelijk verbonden met onder andere de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof en vrijheid van vereniging. Het college hecht er aan om het maatschappelijk gesprek op een goede manier te voeren en zoekt liever naar wat ons binnen de (lokale) samenleving bindt, dan naar wat ons scheidt. Het college vindt het onacceptabel dat inwoners zich niet veilig voelen in Alblasserdam.

Naar aanleiding van het twitterbericht van Verheij heeft een Alblasserdams gezin aangifte van discriminatie gedaan bij de politie omdat de homoseksuele zoon zich niet veilig voelt. Wethouder Verheij betreurt het dat betrokkene en zijn familie zich gekwetst voelen door zijn tweet. Het voltallige college is geraakt door het gevoel dat betrokkene zich niet meer veilig voelt in Alblasserdam. Dit is ontoelaatbaar. De wethouder is hierover in gesprek gegaan met hem en zijn familie. Dat is onderdeel van de klachtenprocedure in Alblasserdam.

De uitnodiging van de wethouder om in gesprek te gaan geldt voor eenieder die daartoe behoefte voelt of die zich gekwetst voelt door zijn twitterbericht. Verheij benadrukt dat hij iedereen als gelijke ziet, zoals artikel 1 van de Grondwet ook stelt. Wethouder Verheij heeft met zijn twitterbericht proberen te onderstrepen dat hij het waardeert dat kerkelijk leiders het kerkelijk standpunt inbrengen in het maatschappelijk debat. De citaten kunnen gezien worden als een persoonlijke opvatting van de wethouder. Dat laat onverlet dat de wethouder niemand heeft willen kwetsen, de Grondwet hoogt acht en ieder mens op gelijke manier wenst te bejegenen.

Het college wil graag kennisnemen van signalen van mensen die zich niet veilig voelen om wie ze zijn. Burgemeester Paans en de wethouders Verheij, Zandvliet en Kraijo roepen alle Alblasserdammers op verdraagzaam en respectvol met elkaar om te gaan en elkaar als gelijken te zien en te behandelen.

Lees de memo van het college aan de gemeenteraad in het RIS.