App over dreiging van hoog water

Met de app #tothier kunt u zien hoeveel water uw huis in stroomt als rivier- of zeedijken breken.

Waterschap Rivierenland lanceert deze app niet voor niets op 31 januari. Op deze dag is het precies 24 jaar geleden dat in Nederland 250.000 mensen moesten evacueren omdat de rivierdijken op breken stonden door extreem hoogwater.

Augmented reality
Het liep goed af in 1995 want het rivierengebied overstroomde niet. Toch bestaat de kans dat we dit wel een keer meemaken. De app van het waterschap geeft een beeld van wat er dan gebeurt. De app maakt gebruik van ‘augmented reality’. Op basis van uw postcode bepaalt de app of uw adres kan overstromen en, zo ja, hoe hoog het water dan maximaal staat. Via de app en de camera ziet u hoe uw huiskamer overstroomt. Hiervan kunt u een foto maken en delen met vrienden en familie.

Risico op overstroming
Sinds de 'bijna-ramp' van 1995 is er geen serieuze dreiging van een overstroming geweest. Toch blijft dit risico in het rivierengebied altijd bestaan. Met de app #tothier wil het waterschap dit duidelijk maken.

De app downloaden
U kunt de app #tot hier downloaden via de Google Playstore, de Apple Appstore en de website www.tothier.nu

afbeelding van campagne Tot Hier