Uit tank ontsnapte stoffen leveren geen blijvende gezondheidsschade op

De stoffen die vrijkwamen bij het incident met een tankwagen in Alblasserdam op zaterdag 9 februari lijken geen blijvende gezondheidsschade op te leveren. Dat blijkt uit een eerste rapportage over de vrijgekomen stoffen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM heeft een analyse uitgevoerd op luchtmonsters die de brandweer nam in de buurt van de tankwagen.

Het RIVM bevestigt het vermoeden dat er bij het incident thiolen (ook wel mercaptanen geheten) zijn vrijgekomen in concentraties die voor de blootgestelde bevolking geen blijvende gezondheidsschade opleveren.

Klachten nemen af zodra geurhinder verdwijnt
Thiolen hebben een indringende geur met een zeer lage geurdrempel. Dat betekent dat de geur al in zeer lage concentraties waarneembaar is. Geurhinder kan volgens het RIVM de oorzaak zijn van milde gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn of misselijkheid, zonder dat ernstige en/of blijvende gezondheidseffecten te verwachten zijn. Bewoners in de omgeving van het incident hadden zaterdag en ook zondag nog last van misselijkheid, soms leidend tot braken, en hoofdpijn. De gemelde klachten bij dit incident kunnen verklaard worden door de ervaren geurhinder. Deze klachten nemen af zodra de geurhinder verdwijnt. Het RIVM verwacht dan ook geen onomkeerbare gevolgen voor de gezondheid.

Behalve deze zogenaamde vluchtige organische stoffen die nu door het RIVM zijn geanalyseerd, constateerde de brandweer afgelopen weekeinde aan de hand van metingen de aanwezigheid van een lage concentratie waterstofsulfide. De door de brandweer gevonden concentraties worden door de daaraan blootgestelde bevolking als hinderlijk waargenomen maar leveren geen blijvende gezondheidsschade op.

De gemeente wacht de resultaten van monsters van de lading van de tank nog af om met nog grotere zekerheid vast te kunnen stellen dat er geen risico is geweest voor de volksgezondheid. Toch hecht de gemeente eraan om deze eerste bevindingen al beschikbaar te maken om de inwoners van Alblasserdam gerust te stellen. Het rapport van het RIVM en de resultaten van de metingen van de brandweer zijn op de website van de gemeente te vinden.