Stankoverlast vanaf bedrijventerrein Alblasserdam

Update 12 februari:
Maandagavond 11 februari is een informatieavond gehouden over de stankoverlast die zaterdag ontstond op een bedrijventerrein aan de Edisonweg. Hierbij waren zo'n 60 belangstellenden aanwezig. Burgemeester Jaap Paans, wethouder Arjan Kraijo en deskundigen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, GGD, brandweer en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gaven een toelichting op het incident en beantwoordden vragen van aanwezigen. Het verslag van deze avond wordt toegestuurd aan mensen die aangaven dit op prijs te stellen. Binnenkort vindt u op deze website een overzicht met de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden.

Zaterdagochtend 9 februari 2019 kwam bij de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een melding binnen van stankoverlast. Deze werd veroorzaakt door een lekkage in een tankwagen op een bedrijventerrein aan de Edisonweg in Alblasserdam. Dit leverde hevige stankoverlast op in de directe omgeving en geurhinder in delen van Nederland. Het incident is inmiddels verholpen waardoor er geen nieuwe stank bij komt. Iedereen kan dus gaan ventileren.

In de tankwagen raakte de stof petrolad oververhit. Dit leidde tot het openen van een veiligheidsklep om de druk af te voeren waardoor damp vrij kwam en stankoverlast ontstond. Door de stevige wind verspreidde de geur zich in een brede strook in noordoostelijke richting over Nederland.

Inzet brandweer

De brandweer verminderde in eerste instantie de druk in de tankwagen door de helft van de stof over te laten lopen in een tweede tankwagen. De stoffen die ontsnapten via het overdrukventiel zijn opgevangen via een speciale installatie. Daarna bleek dat een afdichting van de tankwagen stuk was waardoor er nog steeds dampen ontsnapten. Dit zorgde nog steeds voor stankoverlast. De afdichting is in het begin van de middag vervangen. De tankwagen wordt nu verder onderzocht.

Stankoverlast in het hele land

De stof petrolad kan vanaf zeer lage concentraties stankoverlast geven. De brandweer en het RIVM stelden vast dat alleen op het terrein van het bedrijf meetbare concentraties van stoffen zijn vrijgekomen met een gering gezondheidsrisico. We verwachten daarom buiten dit terrein geen gezondheidsklachten. Wel kan het zo zijn dat u klachten krijgt door de sterke geur, die lijkt op een rubber- of gaslucht.

Klachten die passen bij geurhinder zijn hoofdpijn en misselijkheid. Misselijkheid kan ook leiden tot braken. Indien u een allergie heeft voor geurstoffen kunt u mogelijk een tijdelijke verergering van uw allergische klachten merken. Bij ernstige klachten adviseren wij u contact op te nemen met uw huisartsenpost.

De geurwolk trekt momenteel over Nederland, en trekt gedurende de komende uren weg.

Wat kunt u doen?

Sinds 16.12 uur is het incident verholpen en komt er geen nieuwe stank bij. Wij raden u daarom aan ramen en deuren open te zetten en uw woning te ventileren. Eventuele klachten moeten dan verdwijnen.

Delen van de stof petrolad zijn in het bluswater gekomen en op die manier ook in het riool. Hierdoor kan ook stankoverlast ontstaan in huis. Dit kunt u voorkomen door kort water te laten stromen of het toilet door te trekken. 

De oorzaak van het incident is nog niet bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Heeft u nog vragen? Belt u dan tijdens kantooruren naar 14 078.
Dit nummer is het hele weekend bereikbaar.

Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, volg de informatie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op hun website en op de Twitteraccounts van de Veiligheidsregio en Brandweer Zuid-Holland Zuid.

 

9 februari 2019