Bewonersbrief en bewonersavond stankoverlast

Bewoners van de Vinkenpolderweg, Oude Torenweg, Waterhoven, Kortland en Polderstraat hebben vanavond (9 februari) een brief gekregen van burgemeester Paans over de stankoverlast door een tankwagen aan de Edisonweg. De burgemeester nodigt bewoners ook uit voor een bewonersavond op maandag 11 februari om 19.30 uur in Landvast, Haven 4 in Alblasserdam.

Burgemeester Jaap Paans schrijft:

Vandaag, 9 februari 2019, ben ik net als velen van u opgeschrikt door de gevolgen van een incident op een bedrijventerrein aan de Edisonweg. Met deze brief vertel ik u graag wat de situatie was, hoe de situatie op dit moment is en wat u kunt doen om hinder te verminderen, in het geval u dat (nog) ervaart. Ook nodig ik u graag uit voor de bewonersavond die we naar aanleiding van dit incident organiseren op maandag 11 februari.

Wat is er gebeurd?

Een tankwagen op het bedrijventerrein aan de Edisonweg had een lekkage die hevige stankoverlast veroorzaakte in de directe omgeving, en geurhinder in delen van Nederland. De lekkage was het gevolg van een oververhitting: in de tankwagen raakte de stof petrolad oververhit. Dit leidde tot het openen van een veiligheidsklep om de druk af te voeren, waardoor damp vrij kwam en de stankoverlast ontstond. Door de stevige wind verspreidde de geur zich in een brede strook in noordoostelijke richting over Nederland. Hoe het incident is ontstaan, is nog onbekend. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

Lekkage is verholpen, geur wordt minder

De brandweer heeft zich vanochtend direct ingezet om verdere verspreiding van de stof zo veel mogelijk tegen te gaan en de lekkage te verhelpen. In de middag was de lekkage volledig verholpen. De geur neemt nu langzaam af, maar kan nog steeds aanwezig zijn. Hoe de brandweer te werk is gegaan, kunt u lezen op www.zhzveilig.nl.

Stankoverlast en mogelijke klachten

De stof petrolad kan vanaf zeer lage concentraties stankoverlast geven. De brandweer en het RIVM stelden vast dat alleen op het terrein van het bedrijf meetbare concentraties van stoffen zijn vrijgekomen met een gering gezondheidsrisico. We verwachten dat de gezondheidsklachten buiten het terrein niet groot zijn geweest. Niettemin hebben we wel van bewoners gehoord dat ze tranende ogen hebben gehad, hebben moeten overgeven en in ieder geval urenlang een verschrikkelijke stank hebben geroken. De sterke geur lijkt op een rubber- of gaslucht. Klachten die passen bij geurhinder zijn hoofdpijn en misselijkheid. Misselijkheid kan ook leiden tot braken. Indien u een allergie heeft voor geurstoffen kunt u mogelijk een tijdelijke verergering van uw allergische klachten merken. Bij ernstige klachten adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts of via de huisartsenpost.

Wat kunt u nu doen?

  • Als u in uw huis nog hinder ondervindt van de stank, adviseren we u ramen en deuren open te zetten en uw woning te ventileren. Eventuele stank zou dan moeten verdwijnen.
  • Het kan zijn dat stankklachten in huis ontstaan, doordat delen van de stof petrolad via het bluswater in het rioolwater terecht zijn gekomen. Door kortdurend extra water te laten stromen en uw toilet door te spoelen, zou u ook deze stankklachten kunnen terugdringen. 

Uitnodiging bewonersavond maandag 11 februari

Ik kan me voorstellen dat u van dit incident bent geschrokken, er vragen over heeft of er over wilt praten. Ik nodig u uit, omdat uit uw gebied meldingen zijn ontvangen. Ik realiseer me dat ook anderen de stank niet is ontgaan. Ook zij kunnen zich uitgenodigd beschouwen.

De bewonersavond vindt plaats op maandag 11 februari om 19.30 uur in Landvast, Haven 4 in Alblasserdam.

Heeft u vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 14 078.