Zaterdag 4 mei: Nationale Dodenherdenking

Op zaterdag 4 mei is de Nationale Dodenherdenking in Alblasserdam. Wij herdenken alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld in oorlogssituaties en bij vredesmissies zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Wij roepen inwoners, bedrijven en instellingen van Alblasserdam op om zaterdag 4 mei vanaf 18.00 uur tot aan zonsondergang de Nederlandse vlag halfstok te hangen. Ook verzoeken wij iedereen van 20.00 tot 20.02 stilte in acht te nemen.

Het 4 mei comité dodenherdenking Alblasserdam organiseert een herdenking bij het oorlogsmonument in Alblasserdam. Voorafgaand daaraan is een herdenkingsdienst in Landvast. U bent van harte welkom om aan het programma deel te nemen.

Programma

 

18.30 uur   Ontvangst van veteranen, nabestaanden van veteranen, begeleiders en belangstellenden in Landvast
19.00 uur Aanvang herdenkingsdienst in Landvast, georganiseerd door de samenwerkende kerken (Werkgroep Herdenkingsdienst 4 mei)
19.30 uur Muziekvereniging Soli Deo Gloria stelt zich op bij het oorlogsmonument in de Polderstraat en brengt passende muziek ten gehore
19.40 uur Vertrek stille tocht vanaf het Raadhuisplein naar het oorlogsmonument. De stoet wordt voorafgegaan door tamboers van muziekvereniging Soli Deo Gloria. Daarachter komen de kransdragers van de Scouting Alblasserdam. Zij worden gevolgd door de burgemeester, leden van het 4 mei comité, veteranen, leerlingen van basisschool Ds. Joannes Beukelmanschool locatie Rembrandtlaan, leden van het gemeentebestuur, leden van de jeugdgemeenteraad, overige scouts en alle verdere belangstellenden
19.40 uur Luiden van de kerkklokken
19.50 uur Aankomst stille tocht bij het oorlogsmonument. Het luiden van de kerkklokken eindigt. Soli Deo Gloria brengt tot tegen 20.00 uur passende muziek ten gehore.
20.00 uur Even voor de klok van de Grote Kerk acht uur slaat, klinkt het trompetsignaal Stilte ter aankondiging van de twee minuten te houden stilte
20.02 uur Gezamenlijk zingen van coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus onder begeleiding van Soli Deo Gloria
20.05 uur Toespraak door burgemeester Jaap Paans
20.10 uur Voordrachten door leerlingen van de Ds. Joannes Beukelmanschool
20.15 uur Kransleggingen door de burgemeester, vertegenwoordigers van de Ds. Joannes Beukelmanschool, de veteranen en de jeugdgemeenteraad. Hierna kunnen ook de overige aanwezigen bloemen leggen. Soli Deo Gloria speelt daarbij koraalmuziek
20.25 uur Einde van de plechtigheden bij het oorlogsmonument