Terugdringen overlast door toeristen Kinderdijk heeft prioriteit

Het zonnige paasweekeinde heeft veel bezoekers naar de Nederlandse toeristische trekpleisters getrokken. De belangstelling voor de molens van Kinderdijk leidde op sommige plekken en in sommige situaties tot overlast.

Het verminderen van overlast door het toenemend aantal toeristen heeft onze prioriteit. Niet voor niets hebben we de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen en zijn daar sinds 1 april nieuwe maatregelen bijgekomen. Meer informatie hierover vindt u op de website Kinderdijk in perspectief.

Aanvullende maatregelen

Afgelopen weekend bleek dat er ondanks alle maatregelen nog steeds dingen niet goed gaan. Momenteel werken wij met de gemeente Molenlanden aan een gebiedsperspectief waarin ook aanvullende maatregelen voor de korte (tot 2020) en middellange termijn (tot 2022) een plek krijgen. Ook de Provincie Zuid Holland, Waterschap Rivierenland, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zijn hierbij betrokken. In mei schuiven wethouders Arjan Kraijo (Alblasserdam) en Arco Bikker (Molenlanden) aan bij een serie huiskamergesprekken waarin hierover verder wordt gesproken met inwoners. Die vormen de opmaat naar twee bewonersbijeenkomsten in juni.