Meepraten over toekomst openbaar vervoer in Alblasserdam

Op initiatief van de gemeente kunnen inwoners van Alblasserdam op dinsdag 14 mei in gesprek over de toekomst van het openbaar vervoer. Bij de bijeenkomst zijn ook vertegenwoordigers van de provincie en van de vervoerders aanwezig.

Er komen onderwerpen aan bod als: wat is belangrijk aan openbaar vervoer, welke verbindingen zijn belangrijk, welke voorzieningen moeten er komen bij bushaltes en het nieuwe busstation, zijn er extra waterbushaltes gewenst of meer afvaarten en zijn er misschien nog andere vormen van openbaar vervoer nodig. De gemeente bekijkt welke ideeën zij kan opnemen in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur (inloop 19.15 uur) in cultureel centrum Landvast. Aanmelden kan tot 10 mei via d.bravenboer@alblasserdam.nl.

Rondetafelgesprekken

Wethouder Arjan Kraijo opent de bijeenkomst. Daarna bespreken deelnemers onder leiding van een raadslid in rondetafelgesprekken hun wensen voor het openbaar vervoer. De gemeente gebruikt de ideeën en opmerkingen voor haar verkeers- en vervoersplan. Hierin staan plannen, maatregelen en kaders op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren. Naast het openbaar vervoer gaat dit plan ook over onder andere veiligheid, langzaam verkeer en de ontsluiting en bereikbaarheid van Alblasserdam. Over deze onderwerpen konden inwoners al eerder meepraten. Meer informatie, zoals de opmerkingen uit de vorige dorpsgesprekken, staat op onze pagina over het GVVP.

Rol van gemeente, provincie en vervoerders

De gemeente is weliswaar betrokken bij het mogelijk maken van openbaar vervoer, maar heeft het niet voor het zeggen. De Provincie Zuid-Holland is opdrachtgever en de vervoerders voeren een dienstregeling uit. "Als gemeente willen wij goed op de hoogte zijn van de behoefte van onze inwoners", licht wethouder Arjan Kraijo toe. "Die brengen we, mede met de bijeenkomst van 14 mei, in kaart. Overigens hebben zowel inwoners als politici de afgelopen tijd al signalen richting vervoerders geuit."

De gemeente neemt de uitkomst van het gesprek samen met haar eigen aandachtspunten mee in gesprekken met de provincie en vervoerders. "Samen willen we hetzelfde doel bereiken: hoogwaardig openbaar vervoer voor iedereen", aldus wethouder Kraijo.