Stand van zaken renovatie gemeentehuis

De selectie van een aannemer voor de renovatie van het gemeentehuis duurt langer dan verwacht.

In eerdere berichtgeving gingen wij er nog vanuit dat de resultaten van het onderzoek naar besparingsmogelijkheden op de renovatie na de zomervakantie gepresenteerd zou kunnen worden.

In gesprek

Op dit moment is de gemeente nog in gesprek met een aannemer over onder andere de verdere uitwerking van het plan en de consequenties van de aanpassingen die gedaan moeten worden om kosten te besparen. Gesproken wordt over keuzes op het gebied van duurzaamheid, comfort en het monument en hoe deze keuzes passen binnen de door de raad gestelde kaders. Zoals het er nu naar uitziet hoopt de gemeente in het laatste kwartaal van dit jaar meer duidelijkheid te kunnen geven over de opdrachtverlening.

Publiekswinkel aan Cortgene 9a

Inwoners kunnen voor paspoorten, rijbewijzen en andere gemeentelijke producten terecht in de tijdelijke Publiekswinkel aan Cortgene 9a. Het gemeentehuis wordt nog gebruikt voor raads- en commissievergaderingen en voor een deel als werklocatie.