Informatieavond over aanleg hoogspanningsleiding

Netbeheerer TenneT gaat een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aanleggen tussen de hoogspanningsstations Alblasserdam en Dordrecht.

Dat is nodig om de levering van stroom aan de Alblasserwaard te kunnen blijven garanderen.

Informatiebijeenkomst

Wilt u meer weten over de plannen en procedures die hiervoor nodig zijn? Bezoek dan op donderdag 20 september een informatiebijeenkomst in het Apollo Hotel Papendrecht, Burgemeester Keijzerweg 100. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen.

Twee verbindingen

Het gebruik van elektriciteit in de Alblasserwaard stijgt en dat betekent een zwaardere belasting van het hoogspanningsnet. Momenteel zijn er twee verbindingen naar het hoogspanningsstation Alblasserdam. Als TenneT onderhoud doet aan één van deze verbindingen en er een storing ontstaat op de andere verbinding, zit de Alblasserwaard zonder elektriciteit.

Minder kans op stroomuitval

Daarom vindt TenneT het nodig om een extra hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen de hoogspanningsstations Alblasserdam en Dordrecht. Deze nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.