Speciale auto's maken panoramafoto's

Het bedrijf CycloMedia maakt na half oktober 360 graden panoramafoto's. Gedurende circa twee weken rijden camera-auto's van het bedrijf door het dorp om vanaf de openbare weg foto's te maken.

Als het weer tegenzit, kan CycloMedia besluiten later te starten of kan het maken van de opnames meer tijd in beslag nemen.

Gebruik van de foto's

De foto's gebruiken wij voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, handhaving van openbare orde en veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Bescherming persoonsgegevens

Ook het kadaster, provincies, waterschappen en politie maken gebruik van de foto's. CycloMedia stelt de opnamen onder strenge voorwaarden ter beschikking aan deze organisaties. Zij gebruiken ze uitsluitend voor activiteiten die passen binnen de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel.

Een camera-auto van CycloMedia

Auto's van CycloMedia rijden door het dorp om 360 graden panoramafoto's te maken.