Fietspad Oost-Kinderdijk binnenkort in gebruik

Het fietspad langs de Oost-Kinderdijk kan binnenkort in gebruik worden genomen.

De gemeente en de bewoner die beroep had ingesteld tegen de aanleg van het fietspad zijn na overleg tot de conclusie gekomen dat de laatste wijzigingen in de bouwvergunning tegemoet komen aan de bezwaren van betrokkene. Daarmee zijn alle lopende juridische procedures van de baan. De gemeente zal een deel van de door de bewoner gemaakte juridische kosten vergoeden.

De gemeente kan nu de laatste afrondende werkzaamheden uitvoeren. Het gaat om de afwerking, op onderdelen ophogen van het talud en het aanbrengen van openbare verlichting.