Onderzoek naar lood in bodem

Door eeuwenlang gebruik zit er op veel plaatsen in Zuid-Holland lood in de bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) doet daarom samen met de provincie bodemonderzoek in kinderspeelplaatsen. Ook in ons dorp gaat een onderzoeksbureau een aantal speeltuinen onderzoeken.

Vaststellen of extra acties nodig zijn

Het bodemonderzoek is nodig om vast te stellen of er een risico is en of extra acties nodig zijn. Lood is niet goed voor de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. Zij kunnen lood binnenkrijgen, door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het buiten spelen. Kinderen tot 6 jaar vormen een kwetsbare groep. Daarom vindt het onderzoek plaats bij de kinderspeelplaatsen.

In sommige speeltuinen is extra bodemonderzoek nodig

OZHZ heeft samen met ons de speeltuinen in kaart gebracht, zoals bij scholen, kinderopvang of openbare speellocaties. Op basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken bekeken bodemexperts of op deze locaties hogere loodgehalten te verwachten zijn. Ook is nagegaan of de spelende kinderen in contact kunnen komen met de grond. Bij een volledig betegelde speeltuin, is dit bijvoorbeeld niet zo. Op basis van deze gegevens is helder waar extra onderzoek nodig is. Daar gaan onderzoeksbureaus bodemmonsters nemen. Er zijn dus ook speeltuinen, waar dit niet nodig is.

U kunt een onderzoeksbureau aan het werk zien

Het kan zijn dat u onderzoekers een bodemmonster ziet nemen. Zij nemen dan een klein beetje grond mee, dat daarna in het lab geanalyseerd wordt. De uitkomsten van het onderzoek verwachten we begin 2019 Dan wordt duidelijk of er risico's zijn en wordt gekeken of er maatregelen in de betreffende speeltuin nodig zijn. 
Zo kunt u de inname van lood zoveel mogelijk voorkomen: gebruiksadviezen
Lood komt alleen het lichaam in via hand-mondcontact, oftewel; door het ‘eten’ van aardedeeltjes uit loodhoudende bodem. Door het binnen krijgen van aardedeeltjes te voorkomen, wordt het risico aanzienlijk beperkt. Samen met de GGD’s zijn er gebruiksadviezen opgesteld, vooral gericht op ouders van jonge kinderen. Deze gelden alleen als er lood in de bodem wordt verwacht. Meer informatie over lood vindt u op www.ozhz.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over bodemonderzoeken naar lood? Bel dan gerust met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer: 078-770 8585.