Informatieavond over renovatie gemeentehuis

Op donderdag 15 november 2018 vanaf 19.30 uur houdt de gemeente een informatieavond over de renovatie van het gemeentehuis en het Raadhuisplein.

Tijdens deze avond geven wij informatie over de voortgang en de keuzes die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ook kunnen betrokken organisaties, bewoners en raadsleden met elkaar in gesprek over de toekomst van het gemeentehuis en de plannen voor een 'Huis van de samenleving'. De informatieavond vindt plaats in het gemeentehuis. Direct omwonenden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Programma:

19.30 uur: Inloop met koffie / thee
20.00 uur: Opening door wethouder Peter Verheij
20.05 uur: Toelichting op renovatie gemeentehuis en concept 'Huis van de samenleving'.
20.20 uur: In gesprek met gemeente, architecten, Leerwerkbedrijf Smile, politie en bibliotheek
21.00 uur: Afsluiting

Achtergrond
Het gemeentehuis is toe aan renovatie omdat het niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Om het pand optimaal te benutten, heeft de gemeenteraad gevraagd om op zoek te gaan naar geschikte partners om de ruimte mee te delen. De gemeenteraad heeft ook gevraagd om in het plan voor de renovatie een verbinding te maken met het plein. Het doel is om het plein levendiger te maken en een huiskamergevoel te laten ontstaan. Daarom is een plan gemaakt voor een 'Huis van de samenleving'. Hierin is niet alleen ruimte voor de gemeentelijke organisatie maar ook voor een steunpunt van de politie, leerwerkplekken voor Leerwerkbedrijf Smile en voor de bibliotheek AanZet.

Besluitvorming

In juni 2017 heeft de raad ingestemd met een definitief ontwerp voor de renovatie van het gemeentehuis en een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De uitkomst van de aanbesteding heeft tot vertraging geleid. Na gesprekken met de enig overgebleven aannemer is er een onderhandelingsresultaat bereikt dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ook is intussen met de beoogde partners verder gewerkt aan plannen voor het 'Huis van de samenleving'.

Keuze

De gemeenteraad staat nu voor de keuze om al dan niet in te stemmen met de start van de renovatie. Met de informatieavond willen de raad en het college van B&W de inwoners van Alblasserdam de gelegenheid bieden goed geïnformeerd bij te dragen aan de afwegingen die bij de besluitvorming op 18 december in de gemeenteraad aan bod zullen komen.