Gemeenteraad stelt begroting 2019 vast

De gemeenteraad heeft dinsdag 13 november de gemeentelijke begroting voor 2019 vastgesteld.

In de begroting is te lezen wat onze plannen en ambities zijn voor het dorp en hoe wij die financieren. Op onderstaande plaat hebben wij dit voor onze inwoners in beeld gebracht. Deze plaat stond woensdag 14 november ook in De Klaroen. Wethouder Peter Verheij overhandigde een exemplaar van deze begroting voor burgers dinsdagavond aan Herman Verweij, fractievoorzitter van de VVD.

Burgerbegroting 2019