Commissievergadering over gemeentehuis en centrumhart

De Commissie Grondgebied spreekt op dinsdag 11 december over het voorstel voor het Huis van de Samenleving en de aanpak van het centrumhart.

Het voorstel gaat over de aanpak van het Raadhuisplein en de Havenstraat en de renovatie van het gemeentehuis.

Huis van de Samenleving

Met de renovatie wil de gemeente een Huis van de Samenleving maken waarin niet alleen plaats is voor de gemeente, maar ook voor de Bibliotheek AanZet, leerwerkbedrijf SMILE en de politie. Omdat de plannen duurder uitpakken dan aanvankelijk ingeschat heeft de raad het college gevraagd om naast het oorspronkelijke scenario twee alternatieve scenario's uit te werken.

De scenario's zijn:

1. Een nieuwe aanbesteding starten
2. Een nieuw plan maken
3. Doorgaan met het huidige plan

Het college heeft de raad voorgesteld om voor scenario 3 te kiezen. Dit betekent dat de raad wordt gevraagd een extra krediet van € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen. Op dinsdag 18 december neemt de raad een besluit.

Vergadering bijwonen en inspreken

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Betrokken inwoners kunnen tijdens de commissievergadering van 11 december inspreken en hun visie geven. Inwoners krijgen de gelegenheid om in maximaal twee rondes (termijnen) in te spreken. Iedere spreker krijgt in eerste termijn vijf minuten. In de tweede termijn is er gelegenheid voor nog een korte reactie. Wie wil inspreken, wordt verzocht dit voorafgaand aan de vergadering kenbaar te maken via de raadsgriffie. Mail: griffier@alblasserdam.nl , telefoon: 06 - 231 50 976.

De stukken voor de vergadering vindt u via deze link.