Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Productiefout in reisdocumenten

Heeft u in de periode van april tot en met juni 2018 een nieuw reisdocument opgehaald? Dan ontvangt u van de RiVG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) een brief om uw reisdocument zelf te controleren met een app of te laten controleren door de gemeente.

U kunt in de tussentijd gewoon reizen met uw reisdocument.

Productiefout

Bij de productie van reisdocumenten in deze periode heeft zich een technisch probleem voorgedaan. Het probleem betreft 1 van de 23 echtheidskenmerken in het document. Slechts een klein deel van de geproduceerde reisdocumenten voldoet niet aan dit kenmerk.

Gate opent niet

Door de productiefout kan het zijn dat bij een grens een elektronische gate niet opent. Gebeurt dit bij u? Dan kan u zich altijd wenden tot de reguliere grenscontrole. Zowel de Koninklijke Marechaussee als de buitenlandse grensbewakingsautoriteiten weten dat de foutmelding kan optreden.

Controleren

Met de app BZK-ID voor Android telefoons (te vinden in de Google Play store) controleert u zelf of het document voldoet aan de kenmerken. U kunt uw reisdocument ook in onze Publiekswinkel laten controleren. Eventuele kosten voor het aanvragen van een nieuw reisdocument en het maken van een nieuwe pasfoto worden vergoed.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.