Bibliotheek en gemeente in gesprek over samenwerking

Bibliotheek Alblasserdam en de gemeente zijn met elkaar in gesprek over de mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar het gerenoveerde gemeentehuis.

Het samenwerken met andere maatschappelijke organisaties onder één dak, past in de veranderende rol van de bibliotheek in de samenleving. De bibliotheek past daarom uitstekend in het 'huis van de gemeenschap' dat het college van Alblasserdam voor ogen heeft met het nieuwe gemeentehuis.

De gemeente en de bibliotheek werken de samenwerking op dit moment verder uit om tot een definitief besluit te komen. De verwachting is dat na de zomer de intentieverklaring getekend wordt waarin de samenwerking wordt vastgelegd.

Echte ontmoetingsplek

"We zien heel veel in deze samenwerking", zegt wethouder Peter Verheij. "De bibliotheek is een echte ontmoetingsplek waar Alblasserdammers graag en gemakkelijk binnen stappen. En dat is precies wat we ook met het nieuwe gemeentehuis nastreven: openheid, laagdrempeligheid en gastvrijheid voor het hele dorp."

Hiermee komt de gemeente ook tegemoet aan de opdracht van de gemeenteraad om het als maatschappelijke ruimte bestempelde deel van het gemeentehuis te exploiteren met een verdienmodel dat economische waarde toevoegt.

Samenwerking past in ontwikkeling biblotheek

“Wij zijn enthousiast over deze samenwerking”, zegt waarnemend directeur-bestuurder Chantal Cunnen van de Bibliotheek AanZet. “De bibliotheek heeft een breed aanbod dat zich richt op de persoonlijke ontwikkeling en informatievragen van mensen. De komende jaren ontwikkelt de bibliotheek zich nóg meer tot een plek waar kennis, ontwikkeling en ontmoeting centraal staan. Dit doen wij door intensief samen te werken met andere partijen.” “Door met de gemeente en andere partijen een gebouw te delen, kan aan de ontwikkeling die de bibliotheek doormaakt, nog beter invulling gegeven worden.”

Levendig centrum

Het huisvesten van de bibliotheek in het gemeentehuis past goed in de verlevendiging van het centrum en de ontwikkeling van het Raadhuisplein tot 'huiskamer' van het dorp. Het gemeentehuis moet een plek worden waar meerdere maatschappelijke functies samenkomen, waar de hele dag bedrijvigheid is en waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling. Daarnaast kunnen gemeente en bibliotheek een aantal voorzieningen zoals vergaderruimtes en receptie delen, waardoor deze optimaal gebruikt worden.