Carbidschieten tijdens jaarwisseling

De burgemeester heeft besloten om tijdens de jaarwisseling 2018-2019 carbidschieten toe te staan op het grasveld aan de Kabelbaan tegenover de carpoolplaats.

U moet wel vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Wij realiseren ons dat mensen aan de Kabelbaan honden uitlaten en vragen hondenuitlaters begrip voor dit tijdelijke ongemak.

Voorwaarden

Het afsteken van carbid mag onder de volgende voorwaarden:

  • Carbidschieten is alleen toegestaan tussen 18.00 's avonds en 2.00 uur 's nachts.
  • Voor de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid moet de persoon die carbidschiet tenminste 16 jaar oud zijn.
  • Tenminste één persoon van minimaal 18 jaar houdt toezicht op het carbidschieten. Hij of zij is aanspreekbaar voor de ordehandhavers en niet onder invloed van alcohol en/of drugs.
  • Het schieten gebeurt in een richting die tegengesteld is aan de richting van de dichtstbijzijnde (woon) bebouwing. Gevaarlijke voorwerpen zoals busdeksels mogen niet worden weggeschoten. Het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen gebeurt zodanig, dat daardoor geen schade wordt veroorzaakt.

Vooraf toestemming vragen

Voor het afschieten van carbid op het grasveld aan de Kabelbaan tijdens de jaarwisseling moet u vooraf toestemming vragen. Dit kan via evenementen@alblasserdam.nl. Er zijn bij de gemeente geen aanvragen gedaan voor grootschalige activiteiten tijdens de jaarwisseling. Ook zijn er geen aanvragen voor verlenging van de sluitingstijd gedaan door horecaondernemers.