Baggeren in park Huis te Kinderdijk

Op dinsdag 11 december starten we met voorbereidende werkzaamheden voor het baggeren van de watergangen in park Huis te Kinderdijk. Het baggeren neemt circa zes weken in beslag.

Door te baggeren houden we de kwaliteit van het water op orde en zorgen we voor een goede afvoer van het regenwater.

Opslag van bagger in park Huis te Kinderdijk en het Lammetjeswiel

De bagger wordt opgeslagen in zogenoemde geotextielen, cilinders van waterdoorlatend doek. Deze blijven ongeveer een half jaar liggen zodat het water eruit kan en het restant verspreid kan worden over de grond in park Huis te Kinderdijk en het Lammetjeswiel. In het park komen op één locatie twee geotextielen te liggen. In het Lammetjeswiel komt er één direct op het perceel naast het scoutinggebouw aan de De Savornin Lohmanweg. Een tweede exemplaar komt te liggen op de geotextielen die eerder dit jaar in het Lammetjeswiel zijn neergelegd.

Duikers en stuwen

Ook reinigen we de duikers in dit gebied en verwijderen we de stuwen in het park Huis te Kinderdijk omdat ze geen functie meer vervullen. Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Willem Jan Leenhouts van de afdeling Buitenruimte via telefoonnummer 14 078.