Vrijwilliger adviesraad sociaal domein gezocht

De Adviesraad Sociaal Domein zoekt enthousiaste en capabele leden voor de portefeuilles Wmo (1 lid), Jeugdhulp (1 lid) en Participatiewet (2 leden).

Meedenken over sociaal beleid

De Adviesraad is begin 2018 van start gegaan. De gemeente Alblasserdam vindt het namelijk belangrijk dat inwoners en cliënten meedenken over het sociaal beleid. Onafhankelijkheid, integraal denken en samenwerking met lokale en regionale netwerkpartners zijn de kernwaarden van de Adviesraad. De Adviesraad geeft het College van B & W gevraagd en ongevraagd advies.

Lees hier de volledige vacaturetekst, reageren kan tot en met 4 oktober 2018.