Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Vanaf 1 september één crisisdienst ZHZ

Vanaf 1 september worden de crisisdiensten van Veilig Thuis (0 tot 18-jarigen) en Vivenz (18+) samengevoegd tot één integrale crisisdienst voor de gehele regio Zuid-Holland Zuid.

Deze dienst is 24/7 bereikbaar via het nieuwe nummer 0800 – 1471. Inwoners, politie, huisartsen en andere organisaties kunnen nu via één nummer de crisisdienst bereiken.

Jeugdhulp en WMO

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarmee hebben ze ook de verantwoordelijkheid, de organisatie en de regie op de uitvoering van de crisisdienst en de crisiszorg voor de jeugdhulp en WMO. Binnen Zuid-Holland Zuid boden tot op heden verschillende organisaties crisishulp aan verschillende doelgroepen.

De 17 gemeenten en de betrokken instellingen in de regio hebben de ambitie neergelegd om te komen tot één integrale crisisdienst van 0 tot 100-jarigen voor de gehele regio Zuid-Holland Zuid. Eén crisisdienst voor inwoners en professionals waar 24/7 bezetting aanwezig is en die snel en efficiënt kan inspringen waar nodig. Per 1 september is dit gerealiseerd.

Dienst Gezondheid & Jeugd en Vivenz

Veilig Thuis vormt samen met Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) en de GGD Zuid-Holland Zuid de Dienst Gezondheid & Jeugd en is te bereiken via 078 770 8500. Meer informatie vindt u op www.dienstgezondheidjeugd.nl.

Vivenz is de organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in 17 gemeenten in Zuid-Holland-Zuid en is te bereiken via 088-1237000. Meer informatie vindt u op www.vivenz.nl.