Stuurgroep luchtkwaliteit

De stuurgroep bestaat uit voorzitter wethouder Arjan Kraijo, diverse gemeenteraadsleden en de projectleider.

Natuurlijk staan de raadsleden en de wethouder open voor uw vragen, suggesties en opbouwende kritiek. Gebruik hiervoor het contactformulier.

Arjan Kraijo

a.kraijo@alblasserdam.nl              

Arjan Kraijo

'Schone lucht is voor iedereen belangrijk'

Wethouder Arjan Kraijo is portefeuillehouder van het onderwerp luchtkwaliteit. Hij windt er geen doekjes om: "Luchtvervuiling is een sluipmoordenaar. Je ziet het niet, je ruikt het nauwelijks maar het kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Een schone lucht hoort bij een gezonde woonomgeving.''

 

Alblasserdamse gemeenteraadsleden hebben luchtkwaliteit hoog op de politieke agenda gezet. Op hun initiatief is het actieprogramma 'Samen sterk voor schone lucht' opgesteld. Waarom vinden zij luchtkwaliteit zo belangrijk? Hoe zien zij hun rol? En welk resultaat hebben ze voor ogen? Ze vertellen het u graag zelf.

Orhan Yilmaz (PvdA)

f2hoyilmaz@gmail.com

Orhan Yilmaz

'We hebben echt een probleem'

,,Luchtkwaliteit is belangrijk. Het gaat niet alleen om de gezondheid van onze inwoners. Maar ook om de toekomst van onze planten, dieren en ons nageslacht. De hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in de Drechtsteden voldoet op dit moment niet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is dus écht een probleem. Wij moeten er met z’n allen voor zorgen dat de luchtvervuiling in Alblasserdam wordt teruggedrongen en verder van code rood af komt staan.”

Peter Sterrenburg (CU)

pj.sterrenburg@planet.nl

Peter Sterrenburg

'Laten we er samen voor gaan'
,,Ik hoop dat iedereen zich ervan bewust wordt dat het nodig is om zaken te veranderen. Denk aan een betere doorstroming van de A15.  En aan nog meer inzet van bedrijven om uitstoot te voorkomen en te beperken. Ook burgers kunnen een bijdrage leveren. Een wereldprobleem kunnen we niet oplossen, maar we kunnen wel onszelf veranderen. Gebruik de fiets of het openbaar vervoer en leg, als dat kan, zonnepanelen op je dak. Laten we er samen voor gaan!''

Arie van 't Zelfde (CDA)

avantzelfde@ziggo.nl

Arie van 't Zelfde

 'De basis voor een goede gezondheid'
,,Een goede luchtkwaliteit is de basis voor een goede gezondheid. De overheid heeft de plicht daarvoor zorg te dragen. Als we in gezamenlijkheid met burgers en ondernemers een betere luchtkwaliteit realiseren in heel Alblasserdam, is het actieprogramma voor mij geslaagd. Dit kunnen we alleen bereiken als iedereen bereid is hieraan een bijdrage te leveren.''

Jaco Brand (SGP)

jcbrand@kliksafe.nl

Jaco Brand

'Het is onze duurzame plicht'
,,De meeste stoffen komen van buitenaf ons dorp binnenwaaien. Onze invloed is dus beperkt. Toch zijn wij het aan volgende generaties verplicht om te werken aan een schonere lucht. Ik wil aandacht vragen voor een schonere A15, bijvoorbeeld door het plaatsen van fijnstof absorberende schermen bij de tunnel; inwoners duidelijk maken dat houtstook niet zo duurzaam is als het misschien lijkt; gasloze woningen bij nieuwbouwprojecten bevorderen en zorgen voor scherp toezicht op milieubelastende bedrijven.''

Marko Stout (D66)

marko.D66Alblasserdam@live.nl 

Marko Stout

'We moeten zelf in actie komen'
,,Onze welvaartsmaatschappij bedreigt de kwaliteit van onze lucht. Niet alleen door uitstoot van fabrieken en het goederentransport, maar ook door het autoritje dat we verkiezen boven de fiets. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat we deze zaken belangrijker vinden dan schone lucht. Willen we onze lucht zo schoon mogelijk maken dan moeten we zelf in actie komen. Laten we er samen voor zorgen dat het niet slechter maar beter wordt. Daar zijn soms harde maatregelen voor nodig die we niet moeten schuwen.''