Samen meten we de luchtkwaliteit

Met 100 luchtkwaliteitsmeters bij inwoners in huis willen we samen met de provincie Zuid-Holland een beter beeld krijgen van de kwaliteit van de lucht in huizen en gebouwen.

Ook hopen we antwoord te krijgen op de vraag welke invloed de kwaliteit van de buitenlucht heeft op de binnenlucht. Daarover is op dit moment nog weinig bekend. Daarom wordt ook een aantal buitenluchtmeters in het dorp geplaatst. Alle meetgegevens bij elkaar leveren informatie op over hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in Alblasserdam. Tot nu toe werd de kwaliteit van de lucht alleen gemeten bij het meetpunt van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) in de bocht Dam/Ruigenhil.

Op donderdag 18 oktober 2018 hebben wethouder Arjan Kraijo en gedeputeerde Rik Janssen van de provincie de eerste luchtkwaliteitmeter uitgereikt aan de heer en mevrouw Hoeijenbos. Zij zijn één van de 100 enthousiaste inwoners en bedrijven die zich hebben aangemeld voor een meter.

MeetsensorVoor inwoners en ondernemers

Tijdens dit project, dat we BinnensteBuitenMeten noemen, wordt de luchtkwaliteit in Alblasserdam vanaf half oktober 2018 zowel binnen als buiten een half jaar lang onderzocht. Inwoners en ondernemers die aan dit onderzoek willen meewerken, ontvangen gratis een luchtkwaliteitmeter van uHoo om neer te zetten in hun huis of bedrijfspand. De provincie stelt de meters beschikbaar. uHoo is een van de startende bedrijven die met steun van de provincie werken aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland.

Resultaten via app

De meetsensoren meten temperatuur, luchtvochtigheid en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of waar we ons minder goed door kunnen voelen. Denk bijvoorbeeld aan hoge concentraties CO2. Via een gratis app worden de resultaten zichtbaar gemaakt op smartphone of tablet. Zo ontdekken de deelnemers of de luchtkwaliteit goed of slecht is en krijgen ze tips om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Luchtkwaliteit binnen vaak nog slechter dan buiten

Bij vieze lucht denken we meestal aan de uitstoot van industrie of aan de uitlaatgassen van auto’s en vliegtuigen. Toch brengen we maar 10 procent van onze tijd buiten door en verblijven we 90 procent van de tijd binnen. Thuis, op school of op het werk. Een goede kwaliteit van de binnenlucht is daarom zeker zo belangrijk. Helaas blijkt de lucht in huis vaak nog slechter dan buiten. Dat komt door het binnendringen van verontreinigde buitenlucht, maar ook door koken en stofzuigen. Bovendien ventileren we onze vaak goed geïsoleerde huizen niet genoeg. Met dit project kunnen we dit samen in kaart brengen.

Binnenstebuitenmeten