Informatie over het coronavirus RSS icoon

Het coronavirus verspreidt zich door Nederland en heeft veel impact op het openbare leven. Heeft u vragen? Bel met het landelijke informatienummer 0800 – 1351. Hieronder leest u de stand van zaken, wat u zelf kunt doen en welke maatregelen we treffen.

 • Nieuwe noodverordening van kracht

  27 maart 2020

  Sinds 25 maart geldt een nieuwe noodverordening in de regio Zuid-Holland Zuid, dus ook in Alblasserdam. Hierin zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet op 23 maart naar buiten heeft gebracht om het coronavirus te bestrijden.

 • Maatregelen om het virus te beperken

  20 maart 2020

  In heel Nederland zijn maatregelen van kracht die een flink effect hebben op het openbare leven. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april.

 • Openingstijden en dienstverlening gemeentewinkel aangepast vanwege coronavirus

  13 maart 2020

  Vanwege het coronavirus is de dienstverlening in onze gemeentewinkel aangepast. De aanpassingen gelden voorlopig tot 7 april.

 • Hoe zorg je goed voor jezelf als je thuis zit?

  30 maart 2020

  Vanwege het coronavirus zitten mensen veel thuis en komen weinig buiten. Ook ons sociale contact is wat beperkter. En als je veel thuis zit kun je met allerlei emoties te maken hebben.

 • Tips voor wie geldzorgen heeft door coronacrisis

  27 maart 2020

  De Geldkrant Special van het Nibud staat in het teken van de coronacrisis.

 • Burgemeester Jaap Paans praat u bij over de coronacrisis

  27 maart 2020

  Beste Alblasserdammers,

  Als burgemeester van Alblasserdam wil ik u graag even bijpraten. Het coronavirus had ons ook deze week in zijn greep. Bij zes mensen in onze gemeente is inmiddels vastgesteld dat ze besmet zijn, maar vermoedelijk is het aantal hoger. De mensen die ziek zijn en hun naasten wens ik kracht en sterkte toe. Waar mogelijk ben ik in contact met hen. Om te luisteren, steun te geven, mee te leven. Op weg naar hopelijk een goed en gezond herstel voor iedereen.

 • Situatie coronagevallen en zorg

  25 maart 2020

  Hoe gaat het met de verspreiding van het virus en hoe gaat het in de zorg?

 • Vergunningen voor evenementen ingetrokken t/m 1 juni

  24 maart 2020

  Vanwege het coronavirus zijn vergunningen voor evenementen met publiek tot 1 juni ingetrokken. Ook informatieavonden van de gemeente gaan niet door. De betrokkenen worden hierover nog nader geïnformeerd. Dodenherdenking en Bevrijdingsdag (4 en 5 mei) verlopen dit jaar op een sobere en passende manier, zonder publiek. Ook hierover geven wij later meer informatie.

 • Informatie voor personeel in vitale processen

  24 maart 2020

  Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Voor u is er opvang op school en het kinderdagverblijf.

 • Kabinet scherpt maatregelen coronavirus aan

  23 maart 2020

  Het kabinet heeft maandag 23 maart aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Hamster niet en kijk uit voor mensen die kwaad in de zin hebben

  20 maart 2020

  Er is geen aanleiding om extra veel inkopen te doen. Weet dat er mensen zijn die misbruik willen maken van de situatie.

 • Noodverordening sinds 15 maart

  20 maart 2020

  Sinds 15 maart geldt een noodverordening voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Zo kunnen we de maatregelen om het coronavirus te beperken ook handhaven.

 • Het coronavirus: steun voor ondernemers

  20 maart 2020

  Het coronavirus treft ook het bedrijfsleven. Daarom hebben rijk en gemeente steunmaatregelen voor ondernemers in het leven geroepen.

 • Twee inwoners besmet met coronavirus

  17 maart 2020

  Vandaag is bekend geworden dat twee inwoners van Alblasserdam besmet zijn geraakt met het coronavirus. Het gemeentebestuur leeft mee met de patiënten.

 • Boodschap van locoburgemeester vanwege coronavirus

  13 maart 2020

  Beste Alblasserdammers,

  Sinds gisteren, 12 maart 2020, zijn er aanvullende landelijke maatregelen aangekondigd door minister-president Mark Rutte, minister van VWS Bruno Bruins en het RIVM vanwege het coronavirus.