Waterveiligheid

Droge voeten houden we niet vanzelf. Door het veranderende klimaat hebben we te maken met meer smeltwater en valt er vaker een hevige regenbui. Tijdens de Week van Ons Water zetten we jong en oud in Alblasserdam aan het denken over water en veiligheid. Wilt u in mei 2019 tijdens de Week van Ons Water een activiteit organiseren? Wij horen het graag!
 

,,Gemeente, provincie, waterschap en Rijkswaterstaat werken hard om ervoor te zorgen dat de dijken langs de Noord, de Lek en de Merwede uiterlijk in 2050 voldoen aan nieuwe, strengere normen die dit jaar zijn vastgesteld'', zegt wethouder Arjan Kraijo. ,,Maar waterveiligheid is niet alleen een zaak van de overheid. Wij moeten ons allemaal bewust zijn van de risico's. Haal voldoende drinkwater in huis en zorg dat je een zaklamp binnen handbereik hebt.''