Energietransitie

In Nederland willen we in 2050 alleen nog duurzame energie gebruiken.

Dit is energie van schone energiebronnen zoals zon, wind en restwarmte van de industrie. Aardgas, benzine en diesel gaan uit ons dagelijks leven verdwijnen.

Energieakkoord 

Om dit te bereiken hebben de gemeenten in de Drechtsteden in 2018 met bijna 30 organisaties een Energieakkoord gesloten. De afspraak is dat bedrijven en inwoners stoppen met het gebruik van aardgas. In 2050 komt alle energie uit duurzame bronnen: schone en betaalbare energie waarmee we onze huizen en gebouwen kunnen verwarmen. De ondertekenaars van het akkoord zijn de gemeenten maar bijvoorbeeld ook netbeheerder Stedin, woningcorporaties, bedrijven en bewonersorganisaties.

Regionale Energiestrategie

Het energieakkoord is uitgewerkt in de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe we gaan bereiken dat we in 2050 alleen nog duurzame energie gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opwekken van duurzame elektriciteit en warmte voor huizen en andere gebouwen. Maar ook aan transport en opslag van energie.

Een toekomst zonder aardgas

Hoe gaan we koken, douchen en ons huis verwarmen zonder aardgas? Bekijk hier welke warmteoplossing op dit moment voor uw wijk wordt verwacht. Dit is gebaseerd op het beleidsstuk Transitievisie Warmte 2.0. U kunt ook de samenvatting van de transitievisie bekijken.  

In dit plan staat per buurt wat de beste duurzame warmtebron is. Een wijk of buurt kan verwarmd worden met warmte van bijvoorbeeld een fabriek. Zo'n wijk of buurt krijgt dan een aansluiting op een warmtenet. Is aansluiten op een warmtenet niet mogelijk? Dan is het plaatsen van een warmtepomp in alle huizen en andere gebouwen in een buurt een oplossing. Er staat ook in hoe de buurt kan omschakelen naar die nieuwe warmtebron en wat dit betekent voor alle partijen. De route om van gas af te komen is ook op een kaart ingetekend. Maar voor elke oplossing geldt: isoleren is altijd een goede stap. 

Duurzame warmte: haalbaar en betaalbaar

Overschakelen op duurzame warmte lukt alleen als het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is en als iedereen mee kan doen. Op dit moment is dat nog niet overal het geval. We pakken het dus stap voor stap aan en starten waar het wél kan. Daar waar de overstap naar aardgasvrij nog niet haalbaar en betaalbaar is, gaan we op zoek naar tussenstappen. 

Een eigenaar van een huis of ander pand kiest zelf voor een andere manier van verwarmen. Maar bedenk dat aardgas op termijn geen optie meer is. Een belangrijke eerste stap is isoleren en andere vormen van energiebesparing zoals ledlampen gebruiken.

Wat kunt u doen?

Bewoners

Een huis of ander gebouw geschikt maken voor aardgasvrije verwarming kan nu al. U kunt bijvoorbeeld isoleren, zonnepanelen plaatsen of alvast elektrisch gaan koken. Deze maatregelen hebben in alle gevallen toegevoegde waarde. Bezoek ook het Regionaal Energieloket voor een advies op maat voor uw eigen huis of voor gemeentelijke acties.

Ook als huurder kunt u energie besparen. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van tochtstrips of ledlampen. En vraag de eigenaar van uw woning naar zijn/haar plannen om het huis waarin u woont duurzamer te maken.

Ondernemer

Kijk op onze pagina duurzaamheid voor ondernemers.