Duurzame energie

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in het jaar 2050 helemaal duurzaam moet zijn. Dat betekent dat we stoppen met het gebruik van aardgas om onze gebouwen te verwarmen. We gaan daarvoor in de plaats gebruik maken van schone energiebronnen zoals:

 • zon
 • wind of
 • restwarmte van de industrie

Maar ook benzine en diesel verdwijnen uit ons dagelijks leven. Op dit moment ontwikkelt men overal in Nederland nieuwe ideeën om deze enorme operatie in gang te zetten. Ook binnen onze gemeente willen we naar een energieneutraal dorp in een energieneutrale regio.

Binnen de Drechtsteden hebben bijna 30 organisaties het Energieakkoord afgesloten. Organisaties die deelnemen zijn onder andere:

 • de 7 gemeenten in de Drechtsteden
 • netbeheerder Stedin
 • woningcorporaties
 • bedrijven en bewonersorganisatie

De belangrijkste afspraak is dat bedrijven en inwoners stoppen met het gebruik van aardgas. We hebben afgesproken dat in 2050 alle energie uit duurzame bronnen komt. Dit is schone en betaalbare energie waarmee we onze huizen en gebouwen kunnen verwarmen.
In november 2018 zijn we een duurzame buurtactie begonnen in de Kerkbuurt en Drentse buurt om inwoners te helpen de juiste maatregelen te nemen naar aardgasvrij in de juiste volgorde. Lees daar meer over op de pagina Wijkaanpak naar aardgasvrij .

Wat kunt u doen?
 • Als woningeigenaar kunt u uw woning verduurzamen. Als u al denkt aan een verbouwing of het plaatsen van een dakkapel, kunt u deze gelijk laten isoleren. En als u een nieuw kooktoestel nodig heeft, stap dan alvast over op elektrisch koken. Op www.drechtstedenenergie.nl leest u meer informatie
 • Als huurder kunt u nu al beginnen met energie besparen. Op www.drechtstedenenergie.nl/huurders.html leest u meer informatie. Ook kunt u uw woning verduurzamen. Lees hier of dit mag en of u er geld voor krijgt.
 • Als ondernemer kunt u

- uw energieverbruik, CO2 voetafdruk en milieu-impact bekijken (bijvoorbeeld met de CO2 prestatieladder of Milieubarometer)
- zelf investeren in energiebesparing of duurzame energie. Daarmee behaalt u een (fiscaal) voordeel via de Energie Investeringsaftrek (EIA), de SDE+ regeling en andere vergoedingen. Op www.drechtstedenenergie.nl en www.klimaatplein.com leest u meer hierover.
- groene energie inkopen.
- samenwerken met andere bedrijven die ook serieus met energiebesparing en CO2-reductie aan de slag zijn gegaan.
- uw kennis en ervaring delen met andere bedrijven.

Wat doet de gemeente?
 • Zonnepanelen plaatsen op gemeentedaken.
 • Het gemeentehuis naar energielabel A brengen.
 • Informatie voor particuliere woningeigenaren verstrekken via het Energieloket.
 • Energiebesparing en -opwekking op scholen aanmoedigen.
 • Energiebesparing bij sportverenigingen aanmoedigen.