IBAN

Betalingen aan de gemeente Alblasserdam doet u via het bankrekeningnummer NL31 BNGH 0285 0001 52.