Principe-uitspraak aanvragen

Wanneer u wilt bouwen of verbouwen en u weet niet zeker of uw plannen haalbaar zijn, dan kunt u een zogenoemde principe-uitspraak vragen.

Zo ontdekt u zonder al te hoge kosten of uw bouwplan past in het bestemmingsplan en ander gemeentelijk beleid. Of dat de gemeente desalniettemin in principe medewerking wil verlenen aan uw plannen. U mag pas bouwen of verbouwen als u een omgevingsvergunning heeft gekregen. Het is verstandig om uw bouwplannen op tijd met buren en andere belanghebbenden te bespreken. Zo kunt u bezwaren voorkomen.

Wanneer principe-uitspraak aanvragen?

Wanneer u wilt bouwen of verbouwen en u weet niet zeker of uw plannen haalbaar zijn, dan kunt u een principe-uitspraak vragen. Voor het beoordelen van uw bouwplan gaat u naar het Omgevingsloket Online. Nadat u het formulier hebt ingevuld en de benodigde tekeningen hebt toegevoegd, kiest u voor 'vooroverleg starten'.

Behandeling aanvraag

Als wij uw verzoek hebben ontvangen, krijgt u een bevestiging van ons. Als er documenten ontbreken dan hoort u dat. Wij toetsen uw plan aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Hierna volgt de principe-uitspraak. De welstandseisen kunt u nalezen in de Welstandsnota van Alblasserdam

Inhoud van de principe-uitspraak

Een principe-uitspraak is een mededeling. Deze uitspraak kunt u gebruiken om te beslissen of u wel of geen omgevingsvergunning wilt aanvragen. Tegen de principe-uitspraak kunt u geen bezwaar en beroep indienen.

Kosten

Voor het aanvragen van een principe-uitspraak hoeft uw bouwplan niet helemaal uitgewerkt te zijn. Daarom zijn de kosten lager dan van het aanvragen van een omgevingsvergunning. Als blijkt dat u uw plan kan uitvoeren, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. De kosten van de principe-uitspraak verrekenen wij met de kosten voor de omgevingsvergunning. Meer informatie over de kosten vindt u in de legesverordening.