Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

Als u in de openbare grond een kabel of een leiding wilt leggen heeft u toestemming nodig.

Toestemming vragen

U vraagt digitaal toestemming aan de gemeente. Hiervoor maakt u gebruik van het systeem MOOR. U gaat hiervoor naar Moorwerkt.nl.

Bij uw aanvraag moet u een goede en duidelijke situatietekening met correcte legenda uploaden.

Afhankelijk van het type kabel of leiding en de eigenaar ervan kan de gemeente:

  • ontheffing geven aan art. 2.1.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening;
  • vergunning verlenen voor de werkzaamheden;
  • instemmen onder verwijzing van de telecommunicatieverordening of;
  • toestemming geven onder vernoeming van de reeds verleende concessieovereenkomsten.

De gemeente stelt in de vergunning of het instemmingsbesluit de voorwaarden op voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Kosten

Wat de kosten zijn, leest u in de legesverordening.

Besluit

Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht over het besluit op uw aanvraag.

Straat repareren

De aannemer repareert de straat nadat er kabels en leidingen zijn gelegd en maakt de sleuf op de juiste manier dicht.