Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Rioolheffing eigenaren en gebruikers

U betaalt rioolheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan de riolering en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen. U kunt de aanslag ook via FiNBOX digitaal ontvangen, betalen en bewaren.

SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) voert de heffing van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Alblasserdam uit.

Kosten

Eigenaren van woningen

De kosten in 2020 van de rioolheffing bedragen € 159,- per perceel. Dit betaalt u als u op 1 januari van dat jaar eigenaar bent van het pand.

Eigenaren van niet-woningen

Gebruikers van niet-woningen betalen 0,055% van de WOZ-waarde met een maximum van € 2.750,-.

De aanslag

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen meestal voor 1 maart in het jaar waarover u de belasting betaalt. Soms komt het voor dat de gemeente de aanslag na 1 maart opstuurt. De reden hiervoor kan zijn:

  • uw (woon)situatie is gewijzigd de gegevens voor de waardebepaling van uw pand of woning ontbreken
  • uw bezwaarschrift over de gemeentelijke belastingen is nog in behandeling
Belastingen op 1 aanslag

U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. Dit kunnen zijn:

  • onroerendezaakbelastingen
  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • hondenbelasting
  • onderhoud graven
Betalen

U kunt de aanslag op 2 manieren betalen:

  • u maakt het bedrag over op IBAN: NL81 BNGH 0285 0843 op naam van SVHW in Klaaswaal. U doet dit via internetbankieren of een overschrijvingsformulier via de bank. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. U moet het totale bedrag van de aanslag uiterlijk op de vervaldag betalen
  • of u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor SVHW een machtiging geeft. U vraagt een machtigingsformulier aan via de website van SVHW of u print het formulier machtiging afschrijven in termijnen SVHW (pdf, 43 kB)

Het volledig ingevulde formulier stuurt u op naar:

SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal  

Als u al in 10 termijnen betaalt, doet SVHW dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven.

Wijzigen IBAN (nieuw rekeningnummer)

Wijzigingen die van invloed zijn op de berekening of op uw betaling van de gemeentelijke belastingen, geeft u door aan SVHW. U kunt online uw rekeningnummer voor automatische incasso veranderen via de website van SVHW. Wilt u de wijziging van het rekeningnummer schriftelijk doorgeven? Stuur dan het formulier wijzigen IBAN (pdf, 72 kB) naar:

SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Via de website van SVHW dient u online uw bezwaarschrift in. U kunt ook het formulier bezwaar indienen gemeentelijke belastingen (pdf, 87 kB) printen en volledig ingevuld opsturen naar:

SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Kwijtschelding rioolheffing

Als u door uw te lage inkomen de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. U kunt hiervoor terecht op de website van het SVHW. Als u vorig jaar kwijtschelding heeft gekregen, hoeft u dit jaar niets te doen. SVHW controleert automatisch of u dit jaar opnieuw kwijtschelding krijgt.

Heeft u vragen?

Met vragen neemt u contact op met SVHW. SVHW is maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar via 0186 577 222 of 0800 020 08 73.