Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Aanmaning of dwangbevel gemeentelijke belastingen

U ontvangt een aanmaning als u de (digitale) aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Als u ook de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel. Uw aanmaning en dwangbevel ontvangt u per post. Ook als u uw aanslag digitaal via FiNBOX ontvangt.

Kosten

Aanmaning

Het bedrag van de aanmaning bestaat uit het verschuldigde belastingbedrag en de aanmaningkosten. U betaalt € 8,- extra als het belastingbedrag lager is dan € 454,-. U betaalt € 17,- extra bij belastingbedragen vanaf € 454,-

Dwangbevel

Het bedrag van het dwangbevel bestaat uit het verschuldigde belastingbedrag, de aanmaningkosten en dwangbevelkosten. De berekening van de kosten ronden wij naar beneden af en is als volgt: Het bedrag van de belastingschuld deelt u door 45, u vermenigvuldigt dit bedrag met 4 en telt daar 40 bij op.

Voorbeeld

U heeft een belastingschuld van € 423,63 (naar beneden afgerond = € 423,-), € 423,- : € 45,- = € 9,40,(naar beneden afronden = € 9,-) € 9,- x € 4,- = € 36,-. € 36,- + € 40,- = € 76,- De kosten die u betaalt voor het dwangbevel zijn in dit voorbeeld € 76,- U betaalt dan totaal € 423,63 + €  8,- + € 76,- = € 507,63 De berekening voor een dwangbevel is wettelijk opgenomen in de Kostenwet invordering rijksbelastingen.

SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) voert de heffing van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Alblasserdam uit.

Aanmaning of dwangbevel

Aanmaning

u krijgt een aanmaning gemeentelijke belastingen als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt.

Dwangbevel

u krijgt een dwangbevel als u ook de aanmaning niet betaalt. De aanmaning is een herinnering om een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen.

Betalen van de aanmaning of dwangbevel

Aanmaning

U krijgt een aanmaning gemeentelijke belastingen als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. De aanmaning betaalt u binnen 14 dagen na de dagtekening. Als u de aanmaning niet of niet op tijd betaalt, krijgt u een dwangbevel.

Dwangbevel

U krijgt een dwangbevel als u ook de aanmaning niet betaalt. De aanmaning is een herinnering om een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen. U betaalt het dwangbevel binnen 2 dagen na dagtekening van het dwangbevel. U maakt het openstaande bedrag en extra kosten over op IBAN: NL81 BNGH 0285 0843 op naam van SVHW in Klaaswaal. Vergeet hierbij niet het aanslagnummer te vermelden.

Beslaglegging

De SVHW heeft extra invorderingsmogelijkheden om het verschuldigde bedrag bij u te innen. Als u na het dwangbevel het totaalbedrag niet direct overmaakt, kan SVHW beslag leggen op:

  • uw maandelijkse inkomsten
  • uw bankrekening of
  • uw roerende zaken zoals uw inboedel, woning of auto

Van de beslaglegging stelt de belastingdeurwaarder een proces verbaal op. Aan de meeste van deze maatregelen zijn hoge kosten verbonden, die voor uw rekening komen.

Heeft u vragen?

Met vragen neemt u contact op met SVHW. SVHW is maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar via 0186 577 222 of 0800 020 08 73.