Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad van Alblasserdam vertegenwoordigt de Alblasserdammers in het gemeentebestuur.

Gemeenteraad

De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert het college van burgemeester en wethouders.
De leden van de gemeenteraad worden iedere 4 jaar gekozen door de inwoners van Alblasserdam. Zij vertegenwoordigen zo de belangen van de inwoners. De laatste verkiezingen waren op 21 maart 2018. De raad bestaat uit 19 leden, verdeeld over 6 partijen. 

De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad en verzorgt onder andere de voorbereidingen en verslaglegging van de raads- en commissievergaderingen.
In regionaal verband werkt de gemeenteraad samen in de Drechtraad.