Verkiezingen Provinciale Staten

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de leden van de Provinciale Staten. Zij vertegenwoordigen de inwoners van de provincie.

De Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie. In Alblasserdam gaan we naar de stembus voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Een bijzondere taak van de Provinciale Staten is dat zij de leden voor de Eerste Kamer kiezen. Met uw stem voor de Provinciale Staten bepaalt u dus indirect ook de leden van de Eerste Kamer.
Kandidaten

Op wie kunt u stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen? Op de website van de provincie Zuid-Holland ziet u welke politieke partijen meedoen. U vindt hier ook de verkiezingsprogramma's van de partijen.

Stemwijzer

Weet u (nog) niet op wie u gaat stemmen? Kijk dan eens naar de stemwijzer voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Informatie

Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen.