Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Stemmen bij verkiezingen

Op 17 maart 2021 stemmen we voor de leden van de Tweede Kamer.

Wilt u stembureaulid worden?

Wilt u meehelpen op een stembureau? Graag! We hebben uw hulp harder dan ooit nodig.

Wie hebben we nodig?

 • U bent 18 jaar of ouder
 • Een aantal stembureaus is op maandag 15 en dinsdag 16 maart open van 07.30 tot 21.00 uur
  - u bent beschikbaar op maandag 15 maart en/of dinsdag 16 maart 2021 van 07.00 tot 21.00 uur
 • Op 17 maart zijn alle stembureaus open
  - u bent beschikbaar op woensdag 17 maart 2021 vanaf 07.00 uur tot alle stemmen geteld zijn, dit kan tot laat in de nacht zijn
 • U bent op de door u gekozen dag de volledige tijd beschikbaar. U bent niet  verplicht om op alle 3 de dagen deel te nemen
 • U bent nauwkeurig
 • U bent dienstverlenend

Wat bieden wij?

 • Een goede training zodat u weet wat u te wachten staat op het stembureau
 • Alle maatregelen die nodig zijn om uw veiligheid en gezondheid op het stembureau te waarborgen
 • Alle hulp en materialen die nodig zijn om de dag van de verkiezing goed te laten verlopen
 • Een vergoeding voor uw inspanningen 
  -    op maandag en dinsdag: een bruto vergoeding van  € 170,- per dag dat u deelneemt
  -    op woensdag een bruto vergoeding van € 220,- 
  -    per zittingsdag krijgt de voorzitter bruto € 50,- extra 
  Let op: deze bedragen geven wij door aan de Belastingdienst, u betaalt hierover ook inkomstenbelasting
 • Een gezellige sfeer op het stembureau

Aanmelden

Spreekt dit u aan en wilt u meehelpen? Vul dan dit aanmeldformulier (pdf, 136 kB) in. Daarna stuurt u dit ingevulde aanmeldformulier op naar verkiezingen@alblasserdam.nl per e-mail. Dan nemen we graag contact met u op.

Stembureaus

Stemmen op 17 maart

U mag stemmen op 17 maart 2021, tussen 07.30 uur en 21.00 uur. U mag stemmen bij elk stembureau in de gemeente. We maken de stembureaus zo snel mogelijk bekend. U mag de hele dag op het stembureau aanwezig zijn, ook bij het tellen van de stemmen. U mag dan het stem- of telproces niet verstoren. Vanwege de coronamaatregelen vragen we u wel om na het stemmen het stembureau te verlaten. 

Stemmen op 15 en 16 maart

Deze verkiezing mag  u op een aantal stembureaus in de gemeente al op 15 of 16 maart 2021 uw stem uitbrengen. We maken die speciale stembureaus zo snel mogelijk bekend. Ook de openingstijden van die bureaus zijn nog niet bekend. We verwachten dat deze stembureaus ook van 7.30 uur tot 21.00 uur open zijn. 

De extra opening zorgt ervoor  dat iedereen in alle rust en veiligheid zijn of haar stem uit te brengen. Dit geldt vooral voor mensen die tot een risicogroep behoren.

Kandidatenlijst

Uiterlijk 11 maart 2021 ontvangt u een kandidatenlijst. De kandidatenlijst versturen we aan 'de bewoners' van het adres.

Tellen van de stemmen

Het tellen van alle stemmen is op woensdag 17 maart 2021 vanaf 21.00 uur. Dan gaan we alle stemmen tellen. Dit geldt ook voor de stemmen die op 15 en 16 maart zijn uitgebracht en de briefstemmen. 

U mag hierbij aanwezig zijn. U mag niet het telproces verstoren. Vanwege de coronamaatregelen vragen we u wel om na het stemmen het stembureau te verlaten.

Stempas

U hebt een stempas en een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Als u het recht heeft om te stemmen, ontvangt u automatisch een stempas voor deze verkiezingen. U ontvangt de stempas uiterlijk 2 weken voor de datum van de verkiezing.

Wanneer mag u stemmen?

U mag stemmen als u de Nederlandse nationaliteit heeft en minimaal 18 jaar oud bent.

Briefstemmen

Iedereen van 70 jaar en ouder kan deze verkiezingen stemmen per brief. Zij krijgen daarom dit thuisgestuurd:

 • een stembiljet
 • een stempluspas
 • een retourenvelop 

Hoe werkt stemmen per brief?

 • Vul het stembiljet in en stopt deze in een envelop
 • Stop deze envelop (met daarin het stembiljet) in de retourenvelop
 • Stop de stempluspas ook in de retourenvelop

Vergeet niet uw stempluspas in de retourenvelop erbij te doen. Als de stempluspas niet in de retourenvelop zit, telt uw stem helaas niet mee.

Het stembiljet (in een envelop) en de stempluspas moeten allebei in de retourenvelop zitten.

Inleveren of opsturen

U levert de retourenvelop in van 10 maart tot en met 17 maart 2021 in de Gemeentewinkel. Of u stuurt de retourenvelop op per post. Let op! U moet er zelf voor zorgen dat de retourenvelop uiterlijk woensdag 17 maart 2021 op het gemeentehuis is. U moet de brief dus op tijd op de post doen. 

Niet per brief stemmen

Wilt u liever naar het stembureau komen om daar te stemmen? Dat kan ook. U bent welkom op 15, 16 of 17 maart 2021 in één van de stembureaus. Vergeet dan niet uw identiteitsbewijs, stempluspas en stembiljet.

Identiteitsbewijs verlopen?

Op de dag van de verkiezing mag uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. 

Dit zijn de identiteitsbewijzen waarmee u mag stemmen:

 • een Nederlands paspoort
 • een Nederlandse identiteitskaart
 • een Nederlands rijbewijs
Identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen?

Dan hebt u 2 mogelijkheden:

 • U vraagt een nieuw identiteitsbewijs aan
 • U machtigt iemand anders om voor u te stemmen. U moet dan een schriftelijke volmacht aanvragen

Let op: u kunt in dit geval geen onderhandse volmacht afgeven. Bij een onderhandse volmacht hebt u namelijk een identiteitsbewijs nodig. Een stempas of kiezerspas is alleen geldig in combinatie met een identiteitsbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is.

Identiteitsbewijs kwijt 

Komt u er kort voor de verkiezingen achter dat uw identiteitsbewijs kwijt bent? Vraag dan een nieuw identiteitsbewijs aan. Met een verklaring van vermissing en een ander document waarop uw naam en pasfoto staan mag u zelf uw stem uitbrengen. De verklaring van vermissing vraagt u aan de balie als u een nieuw document aanvraagt. U mag met de verklaring van vermissing niet een ander voor u laat stemmen. Voorbeelden van andere documenten zijn onder andere: uw ov-chipkaart of collegekaart.

Informatie over paspoort en identiteitskaart

Identiteitsbewijs beschadigd

Als uw identiteitsbewijs alleen ezelsoren heeft, is dit bewijs wel geldig om mee te stemmen. Als uw identiteitsbewijs een scheur of een breuk heeft in de pagina waarop uw gegevens staan (houderpagina) dan is dit document niet geldig om mee te stemmen.

Stempas kwijt

U kunt niet stemmen als u geen geldige stempas heeft. Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Haal dan tijdens onze openingstijden een vervangende stempas op bij de balie van uw gemeente. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw identiteitsbewijs mee. Als u toch uw stempas terug vindt, is dat geen probleem. Alleen de laatst afgegeven stempas is geldig!

De vervangende stempas voor de Tweede Kamer verkiezing kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar u op 1 februari 2021 stond ingeschreven.

Stemmen in andere gemeente

U mag stemmen in elke gemeente in Nederland. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 10 dagen vóór de datum van de verkiezing binnen zijn bij de gemeente. U kunt een kiezerspas ook bij de balie van de gemeente aanvragen. Dit kan tijdens openingstijden tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw stempas en uw origineel identiteitsbewijs mee.

Niet zelf stemmen

U mag iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan met een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis) regelen.

Zo werkt het:

 • op de achterkant van uw stempas staat een 'volmachtbewijs'
 • u mag alleen iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont en zelf ook voor die verkiezing mag stemmen
 • u vult de naam in van de persoon die u wilt machtigen en zet uw handtekening
 • de persoon die u wilt machtigen zet ook zijn/haar handtekening
 • geef de gemachtigde op de dag van de verkiezing uw identiteitsbewijs mee of een kopie daarvan. Dat mag ook een foto op zijn/haar mobiele telefoon of tablet zijn
 • de gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (of de kopie of foto daarvan) op het stembureau zien 
 • de gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem

Intrekken volmacht

U trekt de volmacht in door de stempas aan de gemachtigde terug te vragen. Dit kan tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen. Daarna kunt u de volmacht niet meer intrekken. 

Schriftelijke volmacht

Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen per post een volmachtbewijs toegestuurd. U vult voor elke verkiezing een apart aanvraagformulier stemmen bij volmacht (pdf, 65 kB) in.

U stuurt de schriftelijk aanvraag naar:

Gemeente Alblasserdam
Team verkiezingen
Postbus 2
2950 AA  Alblasserdam

De gemeente moet uw schriftelijke aanvraag uiterlijk ontvangen hebben op 10 maart 2021.

Na deze datum kunt u alleen nog een onderhandse volmacht geven. De persoon die u voor u laat stemmen mag per verkiezing maximaal 3 volmachten aannemen.

Tijdelijk verblijf buiten Nederland

Verblijft u tijdelijk in het buitenland en u staat wel in Nederland ingeschreven? U mag iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan op 2 manieren:

 • met een onderhandse volmacht
 • met een schriftelijke volmacht

Bij de verkiezing van de Tweede Kamer kunt ook per brief stemmen. Dit kan vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor moet u vooraf een aanvraag indienen bij de gemeente Den Haag.

Heeft u vragen?

Stel deze dan via het contactformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een antwoord van ons. Meer informatie leest u ook op de website van de Kiesraad.