Portefeuilleverdeling

Het college heeft de onderwerpen uit het coalitieakkoord verdeeld. Veel onderwerpen vragen om een samenhangende aanpak. Daarom kan het voorkomen dat collegeleden samen optreden en onderwerpen in hun samenhang bespreken.

Burgemeester Jan Willem Boersma

Jan Willem Boersma is op 30 maart 2023 beëdigd als burgemeester van Alblasserdam. 

Burgemeester Jan Willem BoersmaDe collegeleden bekijken nog waar de verschillende onderwerpen onder zullen vallen. 

 1. Openbare orde & veiligheid
 2. Algemene en kabinetzaken
 3. Communicatie & dienstverlening
 4. Personeel & organisatie*
 5. Organisatieontwikkeling*
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR VRZHZ
 • Deelname aan: Veiligheidsalliantie Rotterdam, Regionaal VeiligheidsOverleg, stuurgroep Zorg-& Veiligheidshuis, PFO dienstverlening
Freek de Gier

Wethouder Freek de GierVVD, 0,8 fte

1e loco burgemeester​​​​​

 1. Huisvestingsopgave (integraal, alle doelgroepen)
 2. Ruimtelijke ontwikkeling en ordening
 3. Omgevingsvisie
 4. Sport 
 5. Integrale opgave Nokkenwiel
 6. Vergunningverlening
 7. Ondernemerscontacten
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR OZHZ, GR Souburgh
 • Nevenfuncties:
  • Lid Bestuurlijke werkgroepen bouwen & wonen - Functiegerelateerd - Onbezoldigd
  • Lid Bestuurlijke werkgroepen Bereikbaarheid (Groeiagenda / Smart Delta Drechtsteden) - Functiegerelateerd - Onbezoldigd
  • Lid NOVI/Groene Hart - Functiegerelateerd - Onbezoldigd
  • Voorzitter Oever en steigervereniging De Alblas - Onbezoldigd - Niet-functiegerelateerd
Margreet de Deugd

Wethouder Margreet de Deugd-BosCDA, 0,8 fte

2e loco burgemeester

 1. Sociaal Domein (Welzijn & Zorg)
 2. Jeugd
 3. Onderwijs
 4. Cultuur, evenementen en erfgoed
 5. Inclusieve samenleving
 6. Welzijn (SWA)
 • Verbonden partijen in portefeuille:  
  • AB GR Sociaal 
  • AB GR Dienst Gezondheid & Jeugd (bij Ramon weghalen) 
 • Nevenfuncties: 
  • Project Flexwoningen de Loopplank
  • Project nieuwbouw 't Nokkenwiel 
  • Project Polder Blokweer / Zorglint 
Ramon Pardo

Wethouder Ramon PardoD66, 0,8 fte

3e loco-burgemeester

 1. Financien & treasury
 2. Economie (ontwikkeling, bv groeiagenda)
 3. Recreatie & toerisme
 4. Digitalisering en ICT
 5. Bedrijfsvoering (incl. Rederij, vastgoed beleidsmatig)
 6. Bestuurlijk overleg Mobiliteit en Bereikbaarheid (voorzitter)
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR SVHW, servicegemeente Dordrecht
 • Nevenfuncties:
  • Lid Aandeelhoudersvergadering ROM-D - Functiegerelateerd - Onbezoldigd
  • Lid Bestuurlijke werkgroep Economie & Werken (Groeiagenda / Smart Delta Drechtsteden) - Functiegerelateerd - Onbezoldigd
  • Lid Stichting Werelderfgoed Kinderdijk - Functiegerelateerd - Onbezoldigd
  • Voorzitter Bestuurlijk overleg Bereikbaarheid en Mobiliteit - Functiegerelateerd - Onbezoldigd
Marten Japenga

Wethouder Marten JapengaChristenUnie, 0,6 fte

4e loco-burgemeester

 1. Buurtaanpak
 2. Buitenruimte
 3. Verkeer; uitvoeringsprogramma GVVP
 4. Duurzaamheid en energietransitie
 5. Vastgoed beheersmatig
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR Gevudo
 • Nevenfuncties:
  • Lid PFO Energie (Groeiagenda / Smart Delta Drechtsteden) - Functiegerelateerd - Onbezoldigd
  • Lid Aandeelhoudersvergadering OASEN - Functiegerelateerd - Onbezoldigd
  • (tijdelijk) Voorzitter Kinderboerderij Alblasserdam - Functiegerelateerd - Onbezoldigd
  • Lid Regionaal Platform Verkeersveiligheid - Functiegerelateerd - Onbezoldigd
  • Lid Overlegtafel bestuurlijk/ambtelijk Vitaal buitengebied Alblasserwaard - Functiegerelateerd - Onbezoldigd
  • Lid Stuurgroep Klimaatadaptie A5H - Functiegerelateerd - Onbezoldigd