Portefeuilleverdeling

Het college heeft de onderwerpen uit het coalitieakkoord verdeeld. Veel onderwerpen vragen om een samenhangende aanpak. Daarom kan het voorkomen dat collegeleden samen optreden en onderwerpen in hun samenhang bespreken.

Waarnemend burgemeester Jan Heijkoop

Jan Heijkoop zal waarnemend burgemeester van Alblasserdam zijn in de periode tussen 1 februari en 31 maart 2023. 

De collegeleden bekijken nog waar de verschillende onderwerpen onder zullen vallen. Waarnemend burgemeester Jan Heijkoop

 1. Openbare orde & veiligheid
 2. Algemene en kabinetzaken
 3. Communicatie & dienstverlening
 4. Personeel & organisatie*
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR VRZHZ
 • Deelname aan: Veiligheidsalliantie Rotterdam, Regionaal VeiligheidsOverleg, stuurgroep Zorg-& Veiligheidshuis, PFO dienstverlening

* De portefeuille personeel & organisatie is vooralsnog belegd bij wethouder De Deugd.

Freek de Gier

Freek de GierVVD, 0,8 fte

1e loco burgemeester​​​​​

 1. Huisvestingsopgave (integraal, alle doelgroepen)
 2. Ruimtelijke ontwikkeling en ordening
 3. Omgevingsvisie
 4. Bereikbaarheid
 5. Sport 
 6. Integrale opgave Nokkenwiel
 7. Vergunningverlening
 8. Ondernemerscontacten
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR OZHZ, GR Souburgh
 • Deelname aan: Bestuurlijke werkgroepen Bouwen & wonen, bestuurlijke werkgroep Bereikbaarheid (Groeiagenda / Smart Delta Drechtsteden), NOVI/groene hart
Margreet de Deugd

Margreet de DeugdCDA, 0,8 fte

2e loco burgemeester

 1. Sociaal
 2. Jeugd
 3. Onderwijs
 4. Cultuur, evenementen en erfgoed
 5. Organisatieontwikkeling*
 6. Inclusieve samenleving 
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR Sociaal, GR Drechtwerk
 • Deelname aan: Bestuurlijk Platform passend verbinden, bestuur Smile

* De portefeuille organisatieontwikkeling wordt komende maanden overgedragen en blijft tot die tijd in portefeuille burgemeester.

Ramon Pardo

Ramon PardoD66, 0,8 fte

3e loco-burgemeester

 1. Financien & treasury
 2. Economie (ontwikkeling, bv groeiagenda)
 3. Recreatie & toerisme
 4. Digitalisering en ICT
 5. Bedrijfsvoering (incl. Rederij, vastgoed beleidsmatig)
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR SVHW, GR DG&J (incl SOJ), servicegemeente Dordrecht
 • Deelname aan: Aandeelhoudersvergadering ROM-D, Bestuurlijke werkgroep Economie & werken (Groeiagenda / Smart Delta Drechtsteden), Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
Marten Japenga

Marten JapengaChristenUnie, 0,6 fte

4e loco-burgemeester

 1. Buurtaanpak
 2. Buitenruimte
 3. Verkeer; uitvoeringsprogramma GVVP
 4. Duurzaamheid
 5. Welzijn (SWA)
 6. Vastgoed beheersmatig
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR Gevudo
 • Deelname aan: PFO Energie (Groeiagenda/ Smart Delta Drechtsteden) en Aandeelhoudersvergadering OASEN