Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Portefeuilleverdeling

Het college heeft de onderwerpen uit de samenlevingsagenda verdeeld.

Zo heeft elk lid van het college een eigen portefeuille. In het overzicht hieronder ziet u hoe de onderwerpen verdeeld zijn.

Burgemeester Jaap Paans

Burgemeester Jaap Paans

Portefeuille:

- Openbare orde en veiligheid (incl. brandweerzorg en rampenbestrijding)
- Handhaving
- Communicatie en Dienstverlening
- Samenwerkingsagenda Molenlanden
- Personeel en Organisatie
- Verbonden partijen in portefeuille: GR Veiligheidsregio ZHZ

Nevenfuncties

Wethouder Peter Verheij

Wethouder Peter Verheij1e loco-burgemeester (SGP)

Portefeuille:

- Openbare ruimte
- Ondernemen
- Arbeidsmarkt
- Financiën
- Jeugdzorg
- Verbonden partijen in portefeuille: GR Drechtsteden, Gevudo (HVC), Oasen, Eneco en SVHW
- Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam SMILE (per 22-12-2020 toegevoegd aan portefeuille van tijdelijk wethouder Kees Jongsmans)
- Projecten: Waterhoven, Nedstaal, renovatie gemeentehuis

Nevenfuncties

Wethouder Dorien Zandvliet

Wethouder Dorien ZandvlietWethouder Dorien Zandvliet wordt sinds 15-12-2020 voor een periode van 16 weken vervangen door wethouder Kees Jongmans

2e loco-burgemeester (PvdA)

Portefeuille:

- Zorg en Welzijn
- Jeugd
- Onderwijs
- Cultuur
- Verbonden partijen in portefeuille: Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
- Projecten: DOK12, Woonwagens

Nevenfuncties

Wethouder Arjan Kraijo

Wethouder Arjan Kraijo2e loco-burgemeester (CDA)

Portefeuille:

- Bereikbaarheid
- Wonen en Duurzaamheid
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Sport
- Verbonden partijen in portefeuille: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, GR Souburgh
- Projecten: Havengebied, Mercon Kloos, IKC De Twijn

Nevenfuncties

Wethouder Kees Jongmans (tijdelijk)

Foto Kees Jongmans voor website3e loco-burgemeester (PvdA)

Portefeuille:

- Zorg en Welzijn
- Jeugd
- Onderwijs
- Cultuur
- Werk en inkomen (incl. Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam Smile) 
- Projecten: De oude bibliotheek, Woonwagens.

Nevenfuncties