Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Portefeuilleverdeling

Het college heeft de onderwerpen uit de samenlevingsagenda verdeeld.

 

Burgemeester Jaap Paans

Burgemeester Jaap Paans

Portefeuille:

- Openbare orde en veiligheid (incl. brandweerzorg en rampenbestrijding)
- Handhaving
- Communicatie en Dienstverlening
- Samenwerkingsagenda Molenlanden
- Personeel en Organisatie
- Verbonden partijen in portefeuille: GR Veiligheidsregio ZHZ

Tijdelijk ook verantwoordelijk voor:
- Ondernemen en projecten Waterhoven en Nedstaal
- Bedrijfsvoering
- Drechtstedenbestuur
- Portefeuillehoudersoverleg Middelen (samen met wethouder Kraijo)
- Portefeuillehoudersoverleg Economie

Nevenfuncties

Wethouder Dorien Zandvliet

Wethouder Dorien ZandvlietWethouder Dorien Zandvliet wordt sinds 15-12-2020 tijdelijk vervangen door wethouder Kees Jongmans

2e loco-burgemeester (PvdA)

Portefeuille:

- Zorg en Welzijn
- Jeugd
- Onderwijs
- Cultuur
- Verbonden partijen in portefeuille: Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
- Projecten: DOK12, Woonwagens

Nevenfuncties

 

 

 

 

 

 

Wethouder Arjan Kraijo

Wethouder Arjan Kraijo2e loco-burgemeester (CDA)

Portefeuille:

- Bereikbaarheid
- Wonen en Duurzaamheid
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Sport
- Verbonden partijen in portefeuille: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, GR Souburgh
- Projecten: Havengebied, Mercon Kloos, IKC De Twijn

Tijdelijk ook verantwoordelijk voor:
Financiën
- Openbare Ruimte
- Portefeuillehoudersoverleg Middelen (samen met burgemeester Paans)

Nevenfuncties

Wethouder Kees Jongmans (tijdelijk)

Foto Kees Jongmans voor website3e loco-burgemeester (PvdA)

Portefeuille:

- Zorg en Welzijn
- Jeugd
- Onderwijs
- Cultuur
- Werk en inkomen (incl. Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam Smile) 
- Projecten: De oude bibliotheek, Woonwagens.

Tijdelijk ook verantwoordelijk voor:
- Jeugdzorg
- Vastgoed
- Algemeen Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd
- Portefeuillehoudersoverleg Sociaal
- Werkgroep Werk & Inkomen

Nevenfuncties