Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Portefeuilleverdeling

Het college heeft de onderwerpen uit de samenlevingsagenda verdeeld.

Wethouder Peter Verheij heeft zijn taken neergelegd en treedt per juli 2021 terug. Zijn taken zijn verdeeld over de overige leden van het college.

Burgemeester Jaap Paans

Burgemeester Jaap Paans

Portefeuille:

- Openbare orde en veiligheid (incl. brandweerzorg en rampenbestrijding)
- Handhaving
- Communicatie en Dienstverlening
- Samenwerkingsagenda Molenlanden
- Personeel en Organisatie
- Verbonden partijen in portefeuille: GR Veiligheidsregio ZHZ

Tijdelijk ook verantwoordelijk voor:
- Ondernemen en projecten Waterhoven en Nedstaal
- Bedrijfsvoering
- Drechtstedenbestuur
- Portefeuillehoudersoverleg Middelen (samen met wethouder Kraijo)
- Portefeuillehoudersoverleg Economie

Nevenfuncties

Wethouder Peter Verheij 

Wethouder Peter VerheijPeter Verheij heeft zijn taken neergelegd, vanaf 1 juli treedt hij terug

1e loco-burgemeester (SGP)

Portefeuille:

- Openbare ruimte
- Ondernemen
- Arbeidsmarkt
- Financiën
- Jeugdzorg
- Verbonden partijen in portefeuille: GR Drechtsteden, Gevudo (HVC), Oasen, Eneco en SVHW
- Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam SMILE (per 22-12-2020 toegevoegd aan portefeuille van tijdelijk wethouder Kees Jongsmans)
- Projecten: Waterhoven, Nedstaal, renovatie gemeentehuis

Nevenfuncties

Wethouder Dorien Zandvliet

Wethouder Dorien ZandvlietWethouder Dorien Zandvliet wordt sinds 15-12-2020 tijdelijk vervangen door wethouder Kees Jongmans

2e loco-burgemeester (PvdA)

Portefeuille:

- Zorg en Welzijn
- Jeugd
- Onderwijs
- Cultuur
- Verbonden partijen in portefeuille: Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
- Projecten: DOK12, Woonwagens

Nevenfuncties

Wethouder Arjan Kraijo

Wethouder Arjan Kraijo2e loco-burgemeester (CDA)

Portefeuille:

- Bereikbaarheid
- Wonen en Duurzaamheid
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Sport
- Verbonden partijen in portefeuille: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, GR Souburgh
- Projecten: Havengebied, Mercon Kloos, IKC De Twijn

Tijdelijk ook verantwoordelijk voor:
Financiën
- Openbare Ruimte
- Portefeuillehoudersoverleg Middelen (samen met burgemeester Paans)

Nevenfuncties

Wethouder Kees Jongmans (tijdelijk)

Foto Kees Jongmans voor website3e loco-burgemeester (PvdA)

Portefeuille:

- Zorg en Welzijn
- Jeugd
- Onderwijs
- Cultuur
- Werk en inkomen (incl. Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam Smile) 
- Projecten: De oude bibliotheek, Woonwagens.

Tijdelijk ook verantwoordelijk voor:
- Jeugdzorg
- Vastgoed
- Algemeen Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd
- Portefeuillehoudersoverleg Sociaal
- Werkgroep Werk & Inkomen

Nevenfuncties