Portefeuilleverdeling

Het college heeft de onderwerpen uit het coalitieakkoord verdeeld. Veel onderwerpen vragen om een samenhangende aanpak. Daarom kan het voorkomen dat collegeleden samen optreden en onderwerpen in hun samenhang bespreken.

Burgemeester Jaap Paans

Jaap Paans

 • Opgave: Positionering en profilering dorp met karakter
 • Opgave: Betrouwbare overheid, toezien op respectvolle samenleving

Concreet:

 1. Openbare orde & veiligheid
 2. Algemene en kabinetzaken
 3. Communicatie & dienstverlening
 4. Personeel & organisatie*
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR VRZHZ
 • Deelname aan: Veiligheidsalliantie Rotterdam, Regionaal VeiligheidsOverleg, stuurgroep Zorg-& Veiligheidshuis, PFO dienstverlening

* De portefeuille personeel & organisatie is vooralsnog belegd bij wethouder De Deugd.

Freek de Gier

Freek de GierVVD, 0,8 fte

1e loco burgemeester

 • Opgave: Ruimtelijke uitdagingen in een fit en groen dorp in de polder
 • Opgave: Wonen voor iedereen

Concreet:

 1. Huisvestingsopgave (integraal, alle doelgroepen)
 2. Ruimtelijke ontwikkeling en ordening
 3. Omgevingsvisie
 4. Bereikbaarheid
 5. Sport 
 6. Integrale opgave Nokkenwiel
 7. Vergunningverlening
 8. Ondernemerscontacten
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR OZHZ, GR Souburgh
 • Deelname aan: Bestuurlijke werkgroepen Bouwen & wonen, bestuurlijke werkgroep Bereikbaarheid (Groeiagenda / Smart Delta Drechtsteden), NOVI/groene hart
Margreet de Deugd

Margreet de DeugdCDA, 0,8 fte

2e loco burgemeester

 • Opgave: Verbinden lokaal netwerk en versterken dorpskracht
 • Opgave: Perspectief en toekomstbestendig organiseren

Concreet:

 1. Sociaal
 2. Jeugd
 3. Onderwijs
 4. Cultuur, evenementen en erfgoed
 5. Organisatieontwikkeling*
 6. Inclusieve samenleving 
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR Sociaal, GR Drechtwerk
 • Deelname aan: Bestuurlijk Platform passend verbinden, bestuur Smile

* De portefeuille organisatieontwikkeling wordt komende maanden overgedragen en blijft tot die tijd in portefeuille burgemeester.

Ramon Pardo

Ramon PardoD66, 0,8 fte

3e loco-burgemeester

 • Opgave: Financiële stabiliteit en sturing op gemeenschappelijke regelingen en arrangementen
 • Opgave: Zelfbewust in (regionale) samenwerking
 • Opgave: Digitale overheid

Concreet:

 1. Financien & treasury
 2. Economie (ontwikkeling, bv groeiagenda)
 3. Recreatie & toerisme
 4. Digitalisering en ICT
 5. Bedrijfsvoering (incl. Rederij, vastgoed beleidsmatig)
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR SVHW, GR DG&J (incl SOJ), servicegemeente Dordrecht
 • Deelname aan: Aandeelhoudersvergadering ROM-D, Bestuurlijke werkgroep Economie & werken (Groeiagenda / Smart Delta Drechtsteden), Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
Marten Japenga

Marten JapengaChristenUnie, 0,6 fte

4e loco-burgemeester

 • Opgave: Leefbare wijken & veilig dorp
 • Opgave: Klimaatadaptieve en duurzame gemeente

Concreet:

 1. Buurtaanpak
 2. Buitenruimte
 3. Verkeer; uitvoeringsprogramma GVVP
 4. Duurzaamheid
 5. Welzijn (SWA)
 6. Vastgoed beheersmatig
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR Gevudo
 • Deelname aan: PFO Energie (Groeiagenda/ Smart Delta Drechtsteden) en Aandeelhoudersvergadering OASEN