Portefeuilleverdeling

Het college heeft de onderwerpen uit het coalitieakkoord verdeeld. Veel onderwerpen vragen om een samenhangende aanpak. Daarom kan het voorkomen dat collegeleden samen optreden en onderwerpen in hun samenhang bespreken.

Burgemeester Jan Willem Boersma

Jan Willem Boersma is op 30 maart 2023 beëdigd als burgemeester van Alblasserdam. 

Burgemeester Jan Willem BoersmaDe collegeleden bekijken nog waar de verschillende onderwerpen onder zullen vallen. 

 1. Openbare orde & veiligheid
 2. Algemene en kabinetzaken
 3. Communicatie & dienstverlening
 4. Personeel & organisatie*
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR VRZHZ
 • Deelname aan: Veiligheidsalliantie Rotterdam, Regionaal VeiligheidsOverleg, stuurgroep Zorg-& Veiligheidshuis, PFO dienstverlening
Freek de Gier

Wethouder Freek de GierVVD, 0,8 fte

1e loco burgemeester​​​​​

 1. Huisvestingsopgave (integraal, alle doelgroepen)
 2. Ruimtelijke ontwikkeling en ordening
 3. Omgevingsvisie
 4. Sport 
 5. Integrale opgave Nokkenwiel
 6. Vergunningverlening
 7. Ondernemerscontacten
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR OZHZ, GR Souburgh
 • Deelname aan: Bestuurlijke werkgroepen Bouwen & wonen, bestuurlijke werkgroep Bereikbaarheid (Groeiagenda / Smart Delta Drechtsteden), NOVI/groene hart
Margreet de Deugd

Wethouder Margreet de Deugd-BosCDA, 0,8 fte

2e loco burgemeester

 1. Sociaal Domein (Welzijn & Zorg)
 2. Jeugd
 3. Onderwijs
 4. Cultuur, evenementen en erfgoed
 5. Organisatieontwikkeling*
 6. Inclusieve samenleving
 7. Welzijn (SWA)
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR Sociaal
 • Deelname aan: Project Flexwoningen/ Project nieuwbouw 't Nokkenwiel, bestuur Smile
Ramon Pardo

Wethouder Ramon PardoD66, 0,8 fte

3e loco-burgemeester

 1. Financien & treasury
 2. Economie (ontwikkeling, bv groeiagenda)
 3. Recreatie & toerisme
 4. Digitalisering en ICT
 5. Bedrijfsvoering (incl. Rederij, vastgoed beleidsmatig)
 6. Bestuurlijk overleg Mobiliteit en Bereikbaarheid (voorzitter)
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR SVHW, GR DG&J (incl SOJ), servicegemeente Dordrecht
 • Deelname aan: Aandeelhoudersvergadering ROM-D, Bestuurlijke werkgroep Economie & werken (Groeiagenda / Smart Delta Drechtsteden), Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Bestuurlijk overleg Economie & werken (voorzitter)
Marten Japenga

Wethouder Marten JapengaChristenUnie, 0,6 fte

4e loco-burgemeester

 1. Buurtaanpak
 2. Buitenruimte
 3. Verkeer; uitvoeringsprogramma GVVP
 4. Duurzaamheid en energietransitie
 5. Vastgoed beheersmatig
 • Verbonden partijen in portefeuille: GR Gevudo
 • Deelname aan: PFO Energie (Groeiagenda/ Smart Delta Drechtsteden) en Aandeelhoudersvergadering OASEN