Nieuwe burgemeester gezocht

Onze huidige burgemeester Jaap Paans stopt eind januari 2023. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe burgemeester. De sollicitatieprocedure is in volle gang.

"Alblasserdam is groot genoeg om problemen te hebben maar klein genoeg om ze samen op te lossen".Wordt u onze nieuwe burgemeester?

 

De vacature voor burgemeester in Alblasserdam heeft in oktober 3 weken open gestaan. Er hebben 11 kandidaten interesse getoond. De commissaris van de Koning, Jaap Smit, maakt hun dossiers compleet en vraagt referenties op. Daarna is de vertrouwenscommissie aan zet. Het streven is dat de nieuwe burgemeester op 30 maart 2023 begint. 

Relevante documenten

Hieronder zijn documenten te vinden die relevant zijn voor de kandidaten. U kunt de buitengewone raadsvergadering van 3 oktober hier terugzien.

 1. Verordening vertrouwenscommissie
 2. Profielschets
 3. Woordelijk verslag vergadering
 4. Persbericht
 5. Coalitieakkoord 2022-2026
 6. Personen (over inwoners in Alblasserdam)
 7. Maar ondertussen….(overdrachtsdocument naar nieuwe bestuursperiode)
 8. Kaderbrief 

Hoe ziet de benoemingsprocedure er uit?

Selectie kandidaten

Na de sluitingstermijn maakt de commissaris van de Koning een selectie van geschikte kandidaten. Hij draagt deze kandidaten voor aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad.

De vertrouwenscommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Arco Strop (voorzitter)
 • Jaco Brand
 • Wim van Krimpen
 • Herman Verweij
 • Jacco Schook
 • Jako Sterrenburg

Wethouder Ramon Pardo Kruidenier is benoemd tot adviseur van de commissie en de ondersteuning ligt bij raadsgriffier Ingrid de Gruijter. De vertrouwenscommissie bepaalt welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Omdat het om een sollicitatieprocedure gaat, ligt vanaf de vaststelling van de profielschets geheimhouding op de procedure.

Sollicitatiegesprekken

De vertrouwenscommissie voert de sollicitatiegesprekken en brengt vervolgens advies uit aan de gemeenteraad. In het advies wordt uitgelegd welke twee kandidaten worden voorgedragen voor benoeming.

Aanbeveling kandidaten

Nadat het advies is opgesteld bezoekt de vertrouwenscommissie de commissaris van de Koning om de bevindingen toe te lichten. Vervolgens bespreekt de gemeenteraad in een besloten vergadering het advies met de vertrouwenscommissie en wordt er gestemd over de kandidaten. De raad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de twee beste kandidaten in volgorde van voorkeur. Direct na de besloten vergadering volgt een openbare raadsvergadering waarin de naam van de kandidaat die bovenaan staat openbaar wordt gemaakt.

Benoeming en installatie

Na het openbaar maken van de aanbevolen kandidaat doet het ministerie van BZK uitgebreid onderzoek. De minister van BZK spreekt met de kandidaat en daarna draagt zij de kandidaat voor bij de Koning voor benoeming. De Koning benoemt de burgemeester bij koninklijk besluit. Tijdens een bijzondere raadsvergadering wordt de burgemeester geïnstalleerd. In handen van de commissaris van de Koning wordt de eed of belofte afgelegd. Naar verwachting zal deze vergadering plaatsvinden op 3 april 2023.