Geen opruimactie

Omdat het afsteken van vuurwerk verboden is, kunt u na de jaarwisseling geen vuurwerkafval inleveren bij de gemeente.