Afvalinzameling rond de feestdagen

Rond de feestdagen leegt afvalinzamelaar HVC de afvalcontainers op dezelfde dagen als normaal.

De bovengrondse wijkcontainers voor plastic en textiel gaan vanaf 29 of 30 december op slot om schade door vuurwerk te voorkomen. Op maandag 3 januari gaan deze weer open. De verzamelcontainers voor restafval en glas kunt u blijven gebruiken. Om overvolle glascontainers na de feestdagen te voorkomen worden die extra geleegd op dinsdag 28 december en dinsdag 4 januari.

Afvalbrengstation

Op vrijdag 24 en vrijdag 31 december sluit het afvalbrengstation Hendrik-Ido-Ambacht om 17.00 uur. Tijdens de feestdagen is het afvalbrengstation gesloten.

Wees wijs met afval

Omdat veel mensen thuis werken en thuis de feestdagen vieren, verwachten wij meer huishoudelijk afval. Als de ondergrondse container voor restafval vol zit, zet uw zak met afval er dan alstublieft niet naast. Bewaar de zak thuis, tot na het weekend. Op maandag of dinsdag worden alle ondergrondse containers weer geleegd.
Vuilniswagen HVC