Ondersteuningsverklaring voor politieke partij

 Een politieke partij heeft ondersteuningsverklaringen nodig als zij:

  • voor het eerst meedoet aan verkiezingen
  • bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetels heeft behaald
  • meedoet met een blanco lijst

Mag u stemmen? Dan kunt u ook een ondersteuningsverklaring geven. U mag aan 1 politieke partij een ondersteuningsverklaring geven. 

Ondersteuningsverklaring ondertekenen

U legt de ondersteuningsverklaring af vanaf 3 januari tot en met 31 januari 2022 (de dag van kandidaatstelling). 

Maak een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven, om uw ondersteuningsverklaring te laten tekenen. 

U laat de ondersteuningsverklaring ondertekenen tijdens de openingstijden van de Gemeentewinkel. 

Wat neemt u mee naar de gemeente?

Een daarvoor aangewezen ambtenaar controleert de persoonsgegevens, zet een stempel en ondertekent de verklaring. U krijgt direct de ondersteuningsverklaring terug.

Ondertekende ondersteuningsverklaring afgeven aan de politieke partij

U zorgt er zelf voor dat de politieke partij uw ondertekende ondersteuningsverklaring krijgt. Doe dit voor 31 januari 2022, de dag van kandidaatstelling. 

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op de website van de Kiesraad.