Oog voor elkaar

December is een maand met twee gezichten. Mensen kijken ernaar uit of zien ertegen op. Op de één of andere manier "moet" er veel in deze tijd van het jaar. Het moet feestelijk en gezellig zijn, en vooral samen met vrienden of familie. Of het moet juist een moment van bezinning zijn. Dit levert druk op en hoge verwachtingen, die kunnen uitmonden in spanning en teleurstellingen. Ik voel dat ook en doe daarom ook mijn best om deze maand te relativeren.

Het hele jaar

Ik vind het prachtig dat er kerstkaarten worden gestuurd, inzamelacties zijn voor kerstcadeaus, engelprojecten worden opgezet en feestelijke diners staan gepland, zodat deze donkere tijd een licht en warm tintje krijgt. Mijn wens is dat we het hele jaar door, 365 dagen per jaar, goed om ons heen kijken wie we blij kunnen maken. 'Niemand wil met kerst alleen zijn', is een uitspraak die je vaker hoort. Maar eenzaamheid kan het hele jaar spelen. Ik kan u van harte de documentaire Drempels aanbevelen. In 15 minuten vertellen Alblasserdammers wat zij verstaan onder eenzaamheid, wat ze denken dat iemand eraan kan doen en hoe anderen kunnen helpen. Wanneer u de QR-code scant, komt u bij de documentaire. 

Oog voor elkaar

Onze plannen voor de collegeperiode en voor 2023 noemen we: 'Een fit en groen dorp, met oog voor elkaar en een (t)huis voor iedereen.' Ik ben blij met dat 'oog voor elkaar', het hele jaar door. En dat betekent dus ook waardering, het hele jaar door, voor mantelzorgers, vrijwilligers, ouders, kinderen en buren die een stapje harder zetten omdat ze oog voor de ander hebben. 

Vrede

De grootste relativering ligt voor mij in het feit dat we, ondanks alles, in een land leven waar vrede is. De oorlogsbeelden van dood en verwoesting, honger en kou, angst en verdriet, maken me duidelijk hoeveel redenen tot dankbaarheid er is, hier en nu. En ook dat voor mij 'oog voor elkaar' niet ophoudt bij onze grenzen. 

Margreet de Deugd, 
Wethouder

QR code column

Margreet de Deugd 1