Moed, beleid en zelfopoffering

Wanneer is iemand een held? Het antwoord laat zich op verschillende manieren geven. Te beginnen met de vraag waarom iemand een held zou moeten zijn. Wie bepaalt dat?

Inktzwarte bladzijde

Zelf mocht ik afgelopen maanden nadenken over deze vragen. De aanleiding staat met zwarte inkt geschreven op een inktzwarte bladzijde die ons vertelt over die inktzwart omrande dag in mei in Alblasserdam. Achter onnoemelijk groot leed gaan vaak vele kleine verhalen schuil. Die in zichzelf zonlicht werpen op het handelen van prachtige mensen. Personen met een eigen historie in het grotere geheel, maar ook op zichzelf.

Uit het veld geslagen

Op 6 mei mocht ik zo’n prachtig mens ontmoeten en afgelopen week, op 7 september, trof ik hem weer. In mei was ik verrast en voelde me een uit het veld geslagen maar ook nabije burgervader. Afgelopen woensdag was hij verrast. Weggelokt van zijn favoriete voetbalwedstrijd. Eventjes uit het veld geslagen bij het zien van zijn dierbare familieleden en begeleiders, mede-cliënten en betrokkenen van de zorgboerderij. Een moment van feestelijkheid en dankbaarheid.

Dankbaar en feestelijk

Dankbaar omdat we hem in relatief goede gezondheid in de schijnwerper konden zetten. Feestelijk omdat dát het gevoel was van de jongedame bij wie hij op 6 mei levensreddend heeft gehandeld. Omdat hij - met alle verhalen van zijn leven - op de juiste plek was, zijn jarenlange training instinctief toepaste. Zonder beperking, zonder remming. Met MOED, met BELEID en met ZELFOPOFFERING.

Hoogste onderscheiding

Op maandag 8 mei kwam de trein in beweging. De Commissaris van de Koning deelde mijn gevoel: dit is toch werkelijk aan te merken als een bijzonder verhaal: een heldendaad.
Op onze voorspraak was Zijne Majesteit de Koning het met ons eens. Op 31 mei tekende Koning Willem Alexander het Koninklijk Besluit om mijnheer Van Verk, geboren Alblasserdammer, de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon toe te kennen. De hoogste onderscheiding op dit vlak, in brons.

Menslievende daad

De unieke persoonlijke situatie van een bijzonder mens zorgde ervoor dat ik hem 7 september mocht decoreren. Met een unieke Koninklijke Onderscheiding: voor zijn menslievende daad. Ik wens ons allen toe dat ook wij als we in de spiegel kijken onszelf de vraag durven te stellen of wij bereid zijn tot een menslievende daad die moed, beleid en zelfopoffering vraagt.

Jaap Paans,
Uw burgemeester