Kiezers, Keuzes & Kandidaten

Op vrijdag 4 februari mocht ik als voorzitter van het Centraal Stembureau vaststellen dat zes partijen in maart strijden om de gunst van de Alblasserdamse kiezers.

Ruim 80 kandidaten, verdeeld over zes lijsten. In de volgorde van de verkiezingsuitslag van 2018: SGP, PvdA, CDA, VVD, D66 en ChristenUnie. Tachtig Alblasserdammers die zich willen inspannen voor het algemeen belang en voor de idealen van hun politieke partij in ons dorp. Met lokale mensen vormen zij lokale lijsten. Met lokale speerpunten op basis van lokale opgaven. 

Veel te doen

Er valt wat te kiezen in Alblasserdam. Gelukkig maar, want er valt ook veel te doen. Denk aan het beter verdelen van de welvaart, het bestrijden van de woningnood en oog hebben de positie van werknemers op de arbeidsmarkt. Ook de zorg en het welzijn van jongeren verdienen aandacht. Zeker in de nasleep van de coronapandemie. De overheid heeft werk te doen om betrouwbaar en voorspelbaar te zijn. Deze opgaven noemde Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau als opgaven voor Nederland en dus ook voor ons.

Veiligheid

Als ik kijk naar mijn taken als burgemeester zie ik keuzes op het gebied van veiligheid. Hoe willen we het hoofd bieden aan ondermijnende criminaliteit? Wat doen we aan illegale onderverhuur en bewoners die overlast veroorzaken? Waarop willen we dagelijks handhaven? Welke risico’s zijn nog acceptabel? Waar wordt het de taak van de gemeente? Wat laten we over aan de samenleving? Wat voor samenleving willen we zijn? Opgaven, keuzes en vele vragen. U kunt ze bespreken met de 80 kandidaten die op de zes lokale lijsten staan voor de komende verkiezing van 19 leden van de gemeenteraad.Jaap Paans

Hoopgevend

Weet u wat hoopgevend is? Op de dag dat deze column op de deurmat landt, sluiten 17 mensen de cursus Actief in de politiek af. Sommigen van hen staan op een kieslijst. Anderen hebben nog niet voor een partij gekozen maar zijn wel nieuwsgierig. Vrouwen en mannen, jong en ouder. Zij delen interesse in de politiek en een gevoel van verantwoordelijkheid. Ik hoop dat dit voor meer inwoners gaat gelden, want samen maken wij ons dorp.

Elke stem telt

Er valt wat te kiezen op 14, 15 en 16 maart! Elke stem telt dus laat die van u niet verloren gaan. Benut de komende vier weken om kandidaten te spreken op de verkiezingsmarkt, om partijprogramma’s te lezen of verkiezingsdebatten te volgen. Via Klokradio, RTV Rijnmond, Alblasserdamsnieuws, alblasserdam.net of de verkiezingsspecial in De Klaroen.

Wijsheid

Alblasserdam maakt zich op voor de raadsperiode 2022-2026. U hebt de kans daar richting aan te geven. Door keuzes te maken en de kandidaten van uw voorkeuren te kiezen. De komende maand is daarom de maand van Kiezers, Keuzes & Kandidaten! Ik wens u veel wijsheid zonder keuzestress!

Jaap Paans,
Uw burgemeester