Financieel fit, de kop in het zand of de eindjes aan elkaar knopen?

Voor veel mensen zijn de huidige tijden niet makkelijk en daar zou ik graag even bij stil willen staan. Dit is geen stukje waarin een wethouder u als inwoner gaat vertellen hoe u met uw geld moet omgaan, maar het wordt voor iedereen wel steeds lastiger om financieel fit te blijven. Boodschappen worden steeds duurder en het inkomen groeit niet mee. Dit gaat voor veel mensen knellen. 

Het is met uw huishoudboekje net als met de gemeentebegroting, de inkomsten en uitgaven moeten op de lange termijn in balans zijn. Extra opzij zetten voor (nog) slechte(re) tijden is altijd raadzaam maar bij veel mensen is de rek eruit. Een eenmalige meevaller gebruiken om de huidige moeilijke tijden door te komen kan hard nodig zijn. En zelfs met die incidentele meevallers zoals de energiebonus of de eenmalige teruggave op gemeentebelastingen blijft het huishoudboekje vaak uit balans. 

Wat doet u als het niet meer lukt om de eindjes aan elkaar te knopen en u aan het eind van uw geld, zoals Loesje zegt, nog een stukje maand overhoudt? Wat kunt of mag u dan verwachten van de overheid en van de samenleving? Vraagt u om hulp of doet u dit niet uit schaamte of trots? 

Tijdens het Financieel Fit en Groen begrotingsontbijt, dat dit jaar voor het eerst na de begrotingsbehandeling werd georganiseerd, heb ik ervaren hoe veel organisaties er in Alblasserdam zijn die hulp bieden aan mensen die dit echt nodig hebben. Al de vrijwilligers van deze organisaties zetten zich hard in om mensen in nood te helpen en daar verdienen ze een groot compliment voor. Ook vanuit de gemeente proberen we mensen direct of via deze organisaties te ondersteunen. 

Maar steeds weer merken we dat hulp geven makkelijker is dan hulp ontvangen. Zijn de mensen die het echt moeilijk hebben wel in beeld?  Komen al die inspanningen van hulporganisaties wel bij de juiste mensen terecht? Dan toch maar de oproep die uit mijn hart komt: "Lukt het u ondanks tegenwind nog steeds de eindjes aan elkaar te knopen? Proficiat! Lukt het echt niet meer en staat het water aan de lippen? Zoek tijdig hulp, bijvoorbeeld via het Brughuis. De kop in het zand steken is zeker niet de oplossing."

Ramon Pardo,
Wethouder

Ramon Pardo