Een nieuwe lente, een veilige haven

Twee jaar duurde de coronapandemie tot nu. Met grote effecten op de samenleving. Op jou en op mij, op u en op uw dierbaren. Op winkels, restaurants, cafés, theaters, bedrijven en instellingen, verenigingen en het verenigingsleven. Op ons allemaal.

Vrijheid

Sinds het begin van de pandemie zijn we negen keer van seizoen gewisseld. Buiten is te zien dat de tiende keer eraan komt. De krokussen laven zich aan zonnestralen, lammetjes dartelen in de wei. De natuur ontluikt: de lente is in aantocht: een nieuwe lente, een nieuw begin. Hoe mooi dat wij juist in dit seizoen de vrijheid van de voorzichtige maar vastberaden openstelling proeven.

Nieuwe lente

Ook voor onze dorpsgemeenschap breekt een nieuwe lente aan. Vandaag, 16 maart, kiezen we de nieuwe gemeenteraad. Negentien personen die zich verbinden aan zes verschillende politieke lijsten. Met overtuiging, energie, tijd en inbreng zullen zij zich inzetten voor ons dorp. Bekende gezichten en ook wat nieuwe. Zeker is dat zij een college van burgemeester en wethouders met nieuwe gezichten gaan samenstellen. Worden het twee of drie fulltime wethouders of worden het vier parttimers? 

Veelbelovend vooruitzicht

Hoe het ook uitpakt, wethouder zijn is een ambt dat iemand 24 uur per dag bezighoudt. Zoals dat ook geldt voor het ambt van burgemeester. Ik kijk uit naar het vrolijke gedartel van de nieuwe ‘kudde’. Zodra er één over De Dam is volgen er meer. De ervaring leert dat ze met veel energie en onbevangenheid aan de slag zullen gaan. Een veelbelovend vooruitzicht!

Blauw-geel hartJaap Paans vlag Oekraine

Toen ik aan deze column begon, schreef ik hoe de komst van een nieuwe lente ook mij raakt. Maar inmiddels raakt mij iets heel anders: de angstaanjagende agressie van een totaal uit verbinding geraakte leider van de Russische Federatie. Het leed dat Oekraïne en de Oekraïners wordt aangedaan is onbeschrijfelijk groot. Twee jaar geleden vierden we hier nog 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Nu bieden we een veilige haven voor ontheemden, mede-Europeanen die van huis en haard zijn gevlucht. Ook Alblasserdam toont zijn blauw-gele hart. 

Warmte

De eerste Oekraïners vonden hun weg al naar ons Damdorp. Meer zullen volgen. Opgevangen in de warmte van gastgezinnen, vluchtelingenwerk, kerkgemeenschappen, bedrijven en hun werknemers. Door jong en oud. Zoals we gewend zijn. Door ‘om te zien naar elkaar’. Ik voel de warmte in deze duistere tijd. Een ding weet ik zeker: na de lente breekt de zomer aan. Samen kunnen we er voor zorgen dat het ook voor de vluchtelingen in ons dorp een hartverwarmend voorjaar en veilige zomer wordt. Ik kijk uit naar de warmte van die komende tijd.

Een nieuwe lente breekt aan! Ons dorp met karakter toont zich een veilige haven. Helpt u mee?


Jaap Paans,
Uw burgemeester