Blijf in gesprek!

Dit is mijn laatste column als wethouder van de gemeente Alblasserdam. De afgelopen week heb ik samen met collega Kees Jongmans velen van u tijdens de afscheidsreceptie de hand mogen schudden.

Dank voor uw aanwezigheid, de mooie woorden en de leuke presentjes die ik mocht ontvangen.

Bloemlezing

De acht jaar dat ik u mocht dienen als wethouder zijn omgevlogen. De burgemeester gaf in zijn speech tijdens de afscheidsreceptie een mooie bloemlezing van dossiers waaraan ik een bijdrage heb mogen leveren. Dat liep uiteen van de bouw van sporthal Molenzicht, diverse bouwprojecten, reconstructies van straten, planten van bomen en de grote opknapbeurt van het Lammetjeswiel. 

Plezier

Er is veel gebeurd in de afgelopen acht jaar. Het dorp is in ontwikkeling en ik heb deze ontwikkeling een tijdlang mogen meemaken en hier en daar mee mogen vormgeven. Dat is het mooie van het vak van wethouder. Samen met initiatiefnemers van binnen en buiten het dorp, samen met de politiek werk je zij aan zij aan wat goed is voor het dorp. En natuurlijk levert dat discussie op. Niet iedereen is het direct eens over wat goed is voor het dorp. Om dan toch, samen met een breed scala aan mensen en partijen, antwoorden te formuleren op die vraag is waanzinnig mooi. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan.Arjan Kraijo

Roeptoeteren

De tijd is nu gekomen om het stokje over te dragen aan een nieuw college van burgemeester en wethouders en een nieuwe gemeenteraad. Ik heb groot respect voor de mensen die aan het roer komen. Het is waanzinnig mooi, maar ook lastig om het goede voor het dorp te zoeken en te doen. Mag ik u vragen om hierbij te helpen? Blijf met elkaar in gesprek, juist nú in deze tijd van polarisatie en roeptoeteren vanaf de zijlijn.

Toekomst

Zoek elkaar op om elkaar te leren begrijpen en koester de verschillen. Koester de politici die namens u verantwoordelijkheid dragen en besluiten moeten nemen. Koester uw ambtenaren die achter de schermen veelal hard werken om het juiste voor het dorp te doen. Help elkaar en wees elkaar tot steun. Alleen door de wil om samen te werken aan het goede voor het dorp helpen we het dorp verder. Zo gaat Alblasserdam een prachtige toekomst tegemoet, ook zonder mij. Ik bid u allen hierbij Gods zegen toe. 

Arjan Kraijo,
wethouder